Formål

Formålet med inkluderingsfondet er å fremme inkludering og deltakelse på Norges Bygdeungdomslag sine aktiviteter. Ordningen gjelder for Norges Bygdeungdomslag sine medlemmer og lag.

Kriterer for å kunne benytte seg av ordningen:
• Betalt medlemskap inneværende år eller være et bygdeungdomslag under Norges Bygdeungdomslag.
• Ha begrenset økonomisk mulighet til å delta på arrangement i organisasjonen.

Hva det kan søkes om

  • Deltakeravgift på lokallags og fylkeslagsarrangement.
  • Deltakeravgift på nasjonale arrangement i regi av NBU.
  • Deltakeravgift og reise for nødvendig ledsager.
  • Reise for deltakende medlemmer på nasjonale arrangement i regi av NBU.

Lokal- og fylkeslag kan også søke tilskudd, se retningslinjer for NBUs inkluderingsfond.

Søknad

Søknaden skal inneholde:
• Navn på deltaker/lag.
• Dato og sted for arrangement.
• Hvilke utgifter det søkes dekning for og total estimert sum.
• Begrunnelse for søknad.
Søknader blir behandlet fortløpende av arbeidsutvalget, og sendes per e-post til generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, ved: general@nbu.no

RETNINGSLINJER FOR INKLUDERINGSFONDET (PDF, 71KB)