VÅR DAG var en kampanje utviklet av Frivillighet Norge for å feire frivilligheten og få enda flere med på laget. Lokallag som ønsket å gjennomføre en aktivitet for å vise seg frem i bygda kunne søke om inntil 25 000,- i støtte til gjennomføringen fra VÅR DAG-kampanjen. 

Bygdeungdommens dag falt midt under Aksjonsuka 2022. Mange lokallag ble med å markere dagen og viste frem all den verdifulle frivillige innsatsen bygdeungdom bidrar med i lokalsamfunn landet over. Lokallagene sto fritt til å velge hvilken aktivitet de ville gjennomføre for å markere dagen, og ble oppfordret til å samarbeide med lokale partnere.