Vi blir konfrontert med klimaendringer og miljøforurensing i stadig større grad. Norge har skrevet under på Parisavtalen der målet er å stanse oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. 

På agendaen

Årsmøtet 2018 vedtok at det på egna måte skal settes fokus på miljø i
organisasjonen. Vi ønsker ikke å bli en ren miljøorganisasjon, men bli mer bevisst og miljøvennlig, med medlemmer som bryr seg om framtida og miljøet. Miljøbevissthet må bli en del av vår tankegang og ikke en avgrenset enhet.

Vi opplyser om, implementerer og integrerer miljøvennlige valg i organisasjonen, gjennom aktiviteter, politisk engasjement og kunnskapsspredning, både eksternt og internt. 

Fokusområder

Vi har delt året 2019 i tre kampanjer: 

  1. Plast
  2. Mat
  3. Forbruk

Målet med disse kampanjene er å bli litt klokere og gjøre det artig å være en miljøbevisst person og organisasjon.

Vi er så heldige å ha fått bevilget penger fra LNU Aktivitetsstøtte Herreløs arv og har dermed mulighet til å virkelig sette inn støtet i år!

Som del av prosjektet har vi også blitt medlem i Hold Norge Rent - en ideell organisasjon som jobber med forebygging og opprydning av avfall på avveie i Norge. 

Stolt medlem

NBU redder verden litt - blir du med?