Vi har fått støtte fra LNU til å digitalisere alt vi har av bilder og filmer fra organisasjonens 75 år og lage en jubileumsfilm for å markere anledningen. Jubileumsfilmen er utarbeidet i samarbeid med produksjonsfirmaet RedAnt og viser historien vår. Fra starten i 1916 og opprettelsen av Norges bygdeungdomslag i 1946, viser vi utviklingen organisasjonen har hatt gjennom årene, frem til slik vi kjenner den i dag – som Norges største vennegjeng!

Gjennom våren vil vi publiserer flere kortfilmer og tilgjengeliggjøre store deler av bildearkivet.

Vi har en fantastisk prosjektgruppe bestående av frivillige som har gått igjennom de gamle filmklippene og bildene. De har også vært med å utvikle manuset til hovedfilmen og kommet med ideer til kortfilmene. Prosjektgruppen har utarbeidet aktivitetsmateriale til filmene, som blir tilgjengeliggjort her etter fylkesårsmøtene. Vi håper mange lokallag vil benytte seg av jubileumsfilmen og aktivitetsmaterialet i egen markering av 75 års jubileet.

Prosjektet er støttet av LNU Kultur.

LNU logo