FacebookInstagramFlickr

Rogaland Bygdeungdomslag har i over hundre år jobba for å skapa liv i bygda med røter tilbake til 1888.

Bygdeungdomslaget arbeidar for å få stor breidde i aktiviteten og for å få dra flest mogleg med i arbeidet. Tanken bak den lina er å gje flest mogleg røynsle i å løyse oppgåver saman med andre. På den måten kan rørsla få til stor samla aktivitet, og gjennom det styrkjer bygdemiljøet på mange ulike måtar.