Statistikk

Hver måned henter vi ut statistikk fra medlemsregisteret.

STATISTIKK 2022

Notater til statistikken

  • Tallgrunnlaget hentes normalt ut to dager etter månedsslutt (slik at vi har fått med alle betalingene) og filtreres til siste dag i måneden.

I januar kommer statistikken senere enn normalt for å være helt sikre på at alle endringer er med. Offisielle medlemstall etter avsluttet år legges ut i midten av januar.

Offisielle medlemstall per 31.12.2021

Endelig medlemsstatistikk for 2021 kan du laste ned her

Medlemstall per 31.12.2021 (PDF, 362KB)

Offisielle medlemstall per 31.12.2020

Endelig medlemsstatistikk for 2020 kan du laste ned her

Medlemstall per 31.12.2020 (PDF, 341KB)

Offisielle medlemstall per 31.12.2019

Endelig medlemsstatistikk for 2019 kan du laste ned her

Medlemstall per 31.12.2019 (PDF, 318KB)

Historisk oversikt

Historisk utvikling NBU - Excel  (XLSX, 15KB)

Historisk fylkesoversikt - Powerpoint  (PPTX, 2MB)- Excel (XLSX, 136KB)

Tidligere medlemsstatistikk

Her finner du månedsvis statistikk fra tidligere år.

LINK TIL DROPBOX

Utmelding i medlemsmassen (utskiftningsprosent)

I NBU sitt planverk, og i mange fylkeslags planverk, omtales det en "utskriftsnignsprosent". Dette begrepet ble byttet ut av NBU sitt planverk vedtatt i 2020 for å tydeliggjøre hva tallet betyr. Begrepet som brukes nå er "Utmeldingen i medlemsmassen skal være under 25%"

  1. For å regne ut dette begynner du med medlemstallet fra året før.
    1. Dette finner du i årsmeldingen
  2. Så må du vite hvor mange av disse som betalte kontingenten sin i løpet av året du skal regnet ut "utmeldingsprosent for".
    1. Dette finner du i statistikk-dokumentet under fanen "innmeldt i år - tall"

Deltagelse på sentrale arrangement

Denne excel-filen inneholder en oversikt over antall deltagere per fylke på Landsstevne og Høstarrangementet i 2019. Tallene er basert på hva hver enkelt deltager har notert i påmeldingen til arrangementene.

Fylkesoversikt deltagelse LS og HA (XLSX, 20KB)