Statistikk

Hver måned henter vi ut statistikk fra medlemsregisteret.

STATISTIKK 2020

Notater til statistikken

  • Tallgrunnlaget hentes normalt ut to dager etter månedsslutt (slik at vi har fått med alle betalingene) og filtreres til siste dag i måneden.

I januar kommer statistikken senere enn normalt for å være helt sikre på at alle endringer er med. Offisielle medlemstall etter avsluttet år legges ut i midten av januar.

Offisielle medlemstall per 31.12.2019

Offisiell medlemsstatistikk for 2019 ligger i dropbox-mappen som det lenkes til over. Der finner du grunnlag fra hver måned og en endelig fil som gjelder for hele året.

Du kan også laste ned filen her

Medlemstall per 31.12.2019 (PDF, 318KB)

Offisielle medlemstall per 31.12.2018

Denne excel-filen inneholder en summering av alle medlemmer per lokallag eller fylkeslag.

  • På linjen under lokallaget står lokallagets samlede medlemstall
  • På linjen under alle lokallagene i et fylke står det "Antall med i fylkeslag:xxx" og det gjelder da for fylket "over"
  • Statistikken inneholder alle betalende medlemmer for året 2018

Medlemstall per 31.12.2018 (XLSX, 15KB)

All medlemsstatistikk

Her finner du statistikk for alle måneder i 2019 og 2020. 

LINK TIL DROPBOX

 

Deltagelse på sentrale arrangement

Denne excel-filen inneholder en oversikt over antall deltagere per fylke på Landsstevne og Høstarrangementet i 2019. Tallene er basert på hva hver enkelt deltager har notert i påmeldingen til arrangementene.

Fylkesoversikt deltagelse LS og HA (XLSX, 20KB)