Statistikk

Hver måned henter vi ut statistikk fra medlemsregisteret. Den månedlige statistikken legges ut her. Hele år og historisk oversikt  kan lastes ned fra vårt Nedlastingssenter

Notater til statistikken

  • Tallgrunnlaget hentes normalt ut to dager etter månedsslutt (slik at vi har fått med alle betalingene) og filtreres til siste dag i måneden.

I januar kommer statistikken senere enn normalt for å være helt sikre på at alle endringer er med. Offisielle medlemstall etter avsluttet år legges ut i midten av januar.

 

Tidligere medlemsstatistikk

Tidligere edlemsstatistikk og historisk utvikling kan lastes ned fra vårt Nedlastingssenter