Statistikk

Hver måned henter vi ut statistikk fra medlemsregisteret.

Statistikk 2019

Notater til statistikken

  • Tallgrunnlaget hentes normalt ut to dager etter månedsslutt (slik at vi har fått med alle betalingene) og filtreres til siste dag i måneden.

I januar kommer statistikken senere enn normalt for å være helt sikre på at alle endringer er med. Offisielle medlemstall etter avsluttet år legges ut i midten av januar.

Offisielle medlemstall per 31.12.2018

Denne excel-filen inneholder en summering av alle medlemmer per lokallag eller fylkeslag.

  • På linjen under lokallaget står lokallagets samlede medlemstall
  • På linjen under alle lokallagene i et fylke står det "Antall med i fylkeslag:xxx" og det gjelder da for fylket "over"
  • Statistikken inneholder alle betalende medlemmer for året 2018

Medlemstall per 31.12.2018 (XLSX, 15KB)

Dersom ditt lokallag/fylkeslag må ha annen opptelling så ta kontakt på hei@nbu.no og beskriv så godt du kan akkurat hva du trenger.

Deltagelse på sentrale arrangement

Denne excel-filen inneholder en oversikt over antall deltagere per fylke på Landsstevne og Høstarrangementet i 2019. Tallene er basert på hva hver enkelt deltager har notert i påmeldingen til arrangementene.

Fylkesoversikt deltagelse LS og HA (XLSX, 20KB)

Uoffisielle tall for strategi/diskusjon

Disse tallene må ikke ikke brukes til rapportering! Dette er fordi det er noen feil i noen lokallag/medlemsskapstype. Disse rapportene kan derfor kun brukes til diskusjoner og strategiarbeid der helt nøyaktige tall ikke er nødvendig.

Uoffisiell statistikk (PDF, 235KB)