Statistikk

Hver måned henter vi ut statistikk fra medlemsregisteret. Den månedlige statistikken legges ut her. Hele år og historisk oversikt  kan lastes ned fra vårt Nedlastingssenter

Månedlig statistikk
MånedFil
JanuarStatistikk Januar (PDF, 179KB)
FebruarStatistikk Februar (PDF, 183KB)
MarsStatistikk Mars (PDF, 184KB)
AprilIkke klar
MaiIkke klar
JuniIkke klar
JuliIkke klar
AugustIkke klar
SeptemberIkke klar
OktoberIkke klar
NovemberIkke klar
DesemberIkke klar

Notater til statistikken

  • Tallgrunnlaget hentes normalt ut to dager etter månedsslutt (slik at vi har fått med alle betalingene) og filtreres til siste dag i måneden.

I januar kommer statistikken senere enn normalt for å være helt sikre på at alle endringer er med. Offisielle medlemstall etter avsluttet år legges ut i midten av januar.

 

Tidligere medlemsstatistikk

Tidligere edlemsstatistikk og historisk utvikling kan lastes ned fra vårt Nedlastingssenter