Hva er Frifond?

Frifond organisasjon, kalt Frifond, er en støtteordning som gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler det videre til sine lokallag.

Retningslinjer

(for fordeling av midler fra Frifond)

Vedtatt av sentralstyret 6. mars 2022.

Kriterier for å få Frifondmidler

Kriterier til lokallagene i Norges Bygdeungdomslag for tildeling av Frifondmidler:

 • Levert årsmeldingsskjema for forrige år og fått dette godkjent.
 • Levert rapport for bruk av eventuelle tidligere Frifondmidler innen 1. desember og fått dette godkjent.
 • Ha minst 5 styremedlemmer.
 • Har minst 5 tellende medlemmer under 26 år ved utgangen av forrige år.

Fordelingsnøkkel

 • 5 % av tildelte Frifondmidler går til sentral administrasjon.
 • 7 000 kr. går til NBUs aktivitetspris, og 5 000 kr. går til NBUs tevlingspris. Disse blir utdelt på årsmøtet.
 • Lokallag som oppfyller kriteriene for å få Frifondmidler, og leverte godkjent årsmeldingsskjema innen 1. oktober forrige år, får 5 000 kr. i aktivitetsstøtte.
 • De resterende midlene deles likt på antall tellende medlemmer i organisasjonen, og fordeles til aktive lokallag basert på antall tellende medlemmer i laget ved utgangen av forrige år.
 • Ny- og restartede lokallag som startet opp forrige år regnes som «godkjent før 1.oktober».

Rapportering

Lokallagene skal levere en rapport. Denne rapporten og tilbakebetaling av eventuelle restmidler, skal leveres til sentralleddet med seneste frist 1. desember i året etter utdelingen.

Lokallagsleder må logge inn på https://nbu.mycornerstone.com/ og fylle ut skjema for frifondsstøtte. 

 

Vi oppdaterer lokallagsledere jevnlig fra oktober basert på hva lagene har lagt inn i medlemssidene våre. Dersom du ikke har tilgang, ta kontakt med hans-christian@nbu.no

 

Rapporten skal inneholde:

 • Hva lokallaget har fått utbetalt av Frifondmidler.
 • Bekreftelse på at pengene er brukt i tråd med retningslinjene.
 • Enkelt regnskap som inneholder dato pengene ble brukt, beskrivelse av hva de ble brukt til og beløp.
 • Oversikt over eventuelle restmidler.

Utbetaling av midler

Sentralleddet skal utbetale nye Frifondmidler til lokallag som har levert rapport for forrige år senest 31. desember i utdelingsåret.

Frifondmidler skal brukes på lokal aktivitet for ungdom under 26 år i lokallaget.

Sentralleddet er ansvarlig for at lokallagene bruker pengene til riktig formål, og kontrollerer rapportene som blir sendt inn fra lagene. Det kan også bli tatt stikkprøver av regnskap for å sjekke at lokallagene har nødvendige bilag.

Lokallagene kan klage på fordelingen til arbeidsutvalget, bestående av styreleder, bygdepolitisk nestleder og organisatorisk nestleder. Klagen må være mottatt innen tre uker etter offentliggjøring av fordelingen.

Ofte stilte spørsmål

Må vi søke om Frifondsmidler?
Nei. Så lenge dere oppfyller kravene til utdeling av midler, vil dere få friske midler så fort dere har rapportert. Dersom dere ikke fikk Frifondsmidler forrige år, vil dere få friske midler ved første utbetaling.

Når får vi utbetalt pengene?
Pengene blir utbetalt periodevis én gang i måneden fra juli til og med desember.

Når må vi senest ha brukt de opp?
Pengene må brukes fra dere får de innbetalt på konto til 1. desember året etter utdelingen.

Hva kan vi bruke Frifondmidlene på?
Frifondmidlene skal brukes på aktivitet arrangert av lokallaget for ungdom i nærmiljøet.
Eksempler på ting du kan bruke Frifond på:

 • Medlemsaktivitet
 • Swingkurs og arrangementer knyttet til dette
 • Turer og arrangementer for medlemmer i lokallaget
 • Tevlinger og tevlingskurs
 • Fester, så lenge pengene ikke brukes på alkohol eller andre rusmidler
 • TONO-avgift

Her er noen eksempler på ting du ikke kan bruke Frifond på:

 • Administrasjonskostnader
 • Lønn eller honorar til noen som jobber for lokallaget
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Investeringer, innsamling eller andre måter å bygge egenkapital på
 • Arrangementer eller aktivitet utenfor Norge
 • Sentrale arrangementer som Landsstevne og Høstarrangementet

Les mer om hva pengene kan brukes på i frifond sine retningslinjer her

Det er lurt å holde en oversikt i regnskapet over utgifter som passer inn i kravene for Frifond. Da kan dere enkelt finne fram utgiftene dere sender inn i Frifondrapporten på slutten av året. 

Kan vi bruke pengene på fest?
Ja, men ikke på alkohol eller andre rusmidler. Se svar over.

Hva er et tellende medlem?
Et tellende medlem er et medlem som har betalt medlemskontingenten og er under 26 år.

Hvor skal vi sende inn klage?
Klage sendes til general@nbu.no og leder@nbu.no.

Hvordan rapporterer vi?
Rapportering skjer ved å fylle ut skjemaet lokalagsleder har fått tilsendt fra Norges Bygdeungdomslag sentralt. Rapportering må gjøres mellom juni til 1. desember.

For hvilken periode rapporterer vi?
Perioden pengene kan brukes er fra lokallaget mottar de på konto til 1. desember.