Lokallagene i Norges Bygdeungdomslag får tilbud om å søke penger fra Landkreditt Bank sitt aktivitetsfond. Pengene som deles ut skal gå til økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet, og bidra til rekruttering til Norges Bygdeungdomslag.

Vilkår for tildeling av penger fra Landkreditt Banks aktivitetsfond

 • Pengene skal brukes på en konkret aktivitet som er åpen for alle, har vervepotensial og som skaper gode møteplasser for ungdom på bygda.
 • Aktiviteten skal være alkoholfri.
 • Aktiviteten må arrangeres i tidsrommet 1. desember til 13. juni.
 • Rapporteringen skjer via statusoppdateringer med bilder/video i sosiale medier og emneknagg #Landkredittaktivitet
 • For å bli vurdert må lokallaget ha gjennomført årsmøte, og sendt inn årsmeldingsskjema.
 • Lokallag prioriteres, men fylkeslag kan også søke.
 • Lag som tidligere har fått midler uten å levere inn rapport, vil bli prioritert sist ved videre tildelinger

Søknadsprosess

Søknadsfrist er 15. november.

Gå til søknadsskjema

Du kan søke en måned før søknadsfristen, dvs. fra midten av oktober!

Trenger du inspirasjon til hva lokallaget ditt kan søke penger om? Sjekk emneknaggen #landkredittaktivitet

Enkel rapportering

Lokallagene som får tildelt midler fra aktivitetsfondet skal rapportere om aktiviteten. Dette gjøres via statusoppdateringer med bilder eller video i sosiale medier.  Dette synliggjør og skaper blest om våre positive aktiviteter! Enkelt rapportskjema leveres også til NBU, lenke blir sendt ut samme dag som aktivitet.

Før aktivitet

Innhold i statusoppdatering

 • Bilde/illustrasjon til aktiviteten
 • Skriv hva dere arrangerer
 • Når og hvor finner det sted?
 • Hvor finner jeg mer info om påmelding osv?
 • Hvem står bak arrangementet?
 • Ha med at aktiviteten er støttet av Landkreditts Aktivitetfond 
 • Bruk #Landkredittaktivitet i sosiale medier
 • Publiser statusoppdateringene på:
  • Lokallagets side på Facebook
  • Fylketslages side på Facebook
  • Instagram-kontoer

Under/etter aktivitet

Innhold i rapportering:

 • Bilde/video fra aktiviteten
 • Hva gikk aktiviteten ut på?
 • Hvor/når var aktiviteten?
 • Hvordan var deltagelsen/stemningen?
 • Hvem var arrangør?
 • Ha med at aktiviteten var støttet av Landkreditts Aktivitetfond
 • Bruk #Landkredittaktivitet i sosiale medier.
 • Publiser den lille "rapporten" på:
  • Lokallagets side på Facebook
  • Fylkeslagets side på Facebook
  • Instagram-kontoer
  • Norges Bygdengdosmlag sin side på Facebook
  • Landkreditt Bank følger Norges Bygdeungdomslag på Facebook og deler aktuelle aktiviteter i sine kanaler.

NB! Dersom rapportering ikke utføres vil lokallaget bli prioritert sist ved senere tildelinger.