Lokallagene i Norges Bygdeungdomslag får tilbud om å søke penger fra Landkreditt Bank sitt aktivitetsfond. Pengene som deles ut skal gå til økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet, og bidra til rekruttering til Norges Bygdeungdomslag.

Vilkår for tildeling av penger fra Landkreditt Banks aktivitetsfond

 • Pengene skal brukes på en konkret aktivitet som er åpen for alle, har vervepotensial og som skaper gode møteplasser for ungdom på bygda.
 • Aktiviteten skal være alkoholfri.
 • Aktiviteten må arrangeres i tidsrommet 1. desember til 13. juni.
 • Rapporteringen skjer via statusoppdateringer med bilder/video i sosiale medier og emneknagg #Landkredittaktivitet
 • For å bli vurdert må lokallaget ha gjennomført årsmøte, og sendt inn årsmeldingsskjema.
 • Lokallag prioriteres, men fylkeslag kan også søke.
 • Lag som tidligere har fått midler uten å levere inn rapport, vil bli prioritert sist ved videre tildelinger

Søknadsprosess

Søknadsfrist 14. november

Alle lokallagsledere får tilsendt en egen epost med forhåndsutfylt lenke for å søke en uke før fristen går  ut.

Åpne søknadsskjema

Se hvilke søknader som har kommet inn allerede

Trenger du inspirasjon til hva lokallaget ditt kan søke penger om? Sjekk emneknaggen #landkredittaktivitet

Enkel rapportering i sosiale medier

Lokallagene som får tildelt midler fra aktivitetsfondet skal rapportere om aktiviteten. Dette gjøres via statusoppdateringer med bilder eller video i sosiale medier.  Dette synliggjør og skaper blest om våre positive aktiviteter!

Før aktivitet

Innhold i statusoppdatering

 • Bilde/illustrasjon til aktiviteten
 • Skriv hva dere arrangerer
 • Når og hvor finner det sted?
 • Hvor finner jeg mer info om påmelding osv?
 • Hvem står bak arrangementet?
 • Ha med at aktiviteten er støttet av Landkreditts Aktivitetfond 
 • Bruk #Landkredittaktivitet i sosiale medier
 • Publiser statusoppdateringene på:
  • Lokallagets side på Facebook
  • Fylketslages side på Facebook
  • Instagram-kontoer

Under/etter aktivitet

Innhold i rapportering:

 • Bilde/video fra aktiviteten
 • Hva gikk aktiviteten ut på?
 • Hvor/når var aktiviteten?
 • Hvordan var deltagelsen/stemningen?
 • Hvem var arrangør?
 • Ha med at aktiviteten var støttet av Landkreditts Aktivitetfond
 • Bruk #Landkredittaktivitet i sosiale medier.
 • Publiser den lille "rapporten" på:
  • Lokallagets side på Facebook
  • Fylkeslagets side på Facebook
  • Instagram-kontoer
  • Norges Bygdengdosmlag sin side på Facebook
  • Landkreditt Bank følger Norges Bygdeungdomslag på Facebook og deler aktuelle aktiviteter i sine kanaler.

NB! Dersom rapportering ikke utføres vil lokallaget bli prioritert sist ved senere tildelinger.