Ønsker du å starte fylkes- eller lokallag her?

Ta kontakt med lagutviklingsleder i Norges Bygdeungdomslag eller organisasjonskonsulent i Norges Bygdeungdomslag.