Satsliste

Satslista er ei liste over satsene per tevling per deltager/lag på de sentrale arrangmentene.

Den blir revidert annethvert år av tevlingsnemnda.

Satsliste (PDF, 68KB)