Skjemaene kan brukes av alle ledd i organisasjonen. Dette er et standard skjema som alle lokallag og fylkeslag oppfordres til å bruke. På lokalt- og fylkesnivå sendes skjemaer til din økonomileder.

For levering av skjemaer til sentralt nivå, Norges Bygdeungdomslag, kan det sendes til okonomi@nbu.no.

Du finner alle maler og skjemaer under "Økonomi" i nedlastningssenteret.