§ Formål

Norges Bygdeungdomslag (NBU) har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

Norges største vennegjeng

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende, frivillig og demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder, og for å gi våre medlemmer alle muligheter. Vi skaper sosiale møteplasser på bygda, og jobber for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. Vi mener det er et gode å ha bosetting og næringsliv i hele landet. 

Vi har omtrent 5000 medlemmer i rundt 100 aktive lokallag. Vi har 11 fylkeslag. Medlemmene er i hovedsak mellom 16 og 30 år, men vi har ingen nedre eller øvre aldersgrense. 

Vi har et bredt spekter av aktiviteter for medlemmene. Våre aktiviteter er blant annet dans, tevling (konkurranser), friluftsliv, bygdefest, stevner og festivaler. Vi har også ulike politiske aktiviteter og kampanjer, og tilbyr medlemmene en omfattende opplæring i organisasjonsarbeid. De to største nasjonale arrangementene våre er Landsstevnet og Høstarrangementet.