Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende, frivillig og demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder, og for å gi våre medlemmer alle muligheter. Vi skaper sosiale møteplasser på bygda, og jobber for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. Vi mener det er et gode å ha bosetting og næringsliv i hele landet. 

Vi har omtrent 5000 medlemmer i rundt 100 aktive lokallag. Vi har 11 fylkeslag. Medlemmene er i hovedsak mellom 16 og 30 år, men vi har ingen nedre eller øvre aldersgrense. 

Vi har et bredt spekter av aktiviteter for medlemmene. Våre aktiviteter er blant annet dans, tevling (konkurranser), friluftsliv, bygdefest, stevner og festivaler. Vi har også ulike politiske aktiviteter og kampanjer, og tilbyr medlemmene en omfattende opplæring i organisasjonsarbeid. De to største nasjonale arrangementene våre er Landsstevnet og Høstarrangementet. 

Rural Youth Europe

Norges Bygdeungdomslag er medlem av den europeiske paraplyorganisasjonen organisasjoner for ungdommer på bygda, Rural Youth Europe (RYE). RYE fungerer som et bindeledd mellom nasjonale organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og offentlige instanser på et europeisk plan, og er en demokratisk organisasjon styrt av ungdom for ungdom. Organisasjonen har 22 medlemsorganisasjoner i 18 land og teller over 500 000 ungdommer.

Hvert år blir det arrangert European Rally der en av medlemsorganisasjonene er vertskap for en samling for deltagere fra alle organisasjonene. På høsten arrangeres "study session" - her er også en av medlemsorganisasjonene vertskap, så det varierer hvilket land dette seminaret avholdes fra år til år. 

Gå til nettsidene for Rural Youth Europe.