I et år setter vi fokus på skog gjennom kurs, inspirasjonskvelder, aktiviteter og aksjoner tilknyttet skogbruket. Prosjektet er støttet av LNU og varer til utgangen av 2018.

Hvorfor skog?

God skogforvaltning er en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet. Tre er et fantastisk materiale, som kan utnyttes i større grad på vegen mot et mer klimavennlig samfunn. Alt som lages av plastikk i dag, kan lages av tre.

Skogbruket skaper og forvalter store verdier, men med økt kompetanse og utnyttelse kan dette økes ytterligere. Vi setter derfor fokus på kvaliteten i utdanningen innen skogbruk, og å se på muligheter for en nasjonal linje for skogsmaskinoperatører. Skogbruket er i en teknologisk storutvikling, og trenger derfor å utdanne dyktige fagfolk.