Målet med prosjektet var todelt. Det ene målet var å gjøre våre arrangementer og aktiviteter tilgjengelig for alle gjennom å identifisere våre barrierer og styrke organisasjonens kunnskap når det kom til fysisk tilrettelegging, for å legge til rette for økt deltakelse for unge med funksjonsnedsettelser. Det andre målet var å styrke åpenhet og inkludering i organisasjonen. I NBU skal det være rom for alle! For å forankre prosjektets mål i organisasjonen utviklet vi blant annet en informasjons- og holdningskampanje i sosiale medier.

Prosjektgruppen tilegnet seg nødvendig kunnskap ved å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte og medlemmer for å kartlegge daværende situasjon i organisasjonen. Svarene ble brukt til å utvikle gode ressurser for lokal- og fylkeslagene. Prosjektgruppen utarbeidet også ressurser for de sentrale arrangementene i organisasjonen, som i dag er tilgjengelige på våre nettsider under "For arrangøren" i nedlastingssenter

Prosjektet var støttet av LNU Aktivitetsstøtta

lnu logo