Norges Bygdeungdomslag er medlem av Studieforbundet natur og miljø, som er en del av Voksenopplæringsforbundet. Det betyr at lokal- og fylkeslag kan få støtte til kursvirksomhet, gitt at kurset oppfyller visse krav. 

Disse kravene kan endres noe fra år til år, men vil i stor grad ligne på disse: 

 • Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle (som er kvalifisert).
 • Kurset må være på minst 8 timer.
 • Kurset må følge en godkjent studieplan. 
 • Minst tre kursdeltagere må være 14 år eller eldre og ha oppmøte på minst 75 % av kurstimene.
 • Alle deltakere skal få kursbevis. 

Studieplaner ligger åpent på studieforbundets nettside.

Hvordan søke tilskudd

 1. Gå inn på www.naturogmiljo.no.
 2. Klikk på Studieplaner i menyen øverst.
 3. Velg organisasjon - Norges Bygdeungdomslag.
 4. Velg den studieplanen du skal søke tilskudd til.
 5. Oppe til høyre klikker du på Søk om tilkudd til kurs.
 6. Fyll ut søknadsskjemaet
  • Kontaktopplysningene bør være til den som skal rapportere i etterkant.
 7. Send søknad - vent på e-post om godkjenning (dette kan ta noen dager).

Gjennomføre kurset

Gjennomfør kurset innenfor rammene til studieplanen og del ut kursbevis til deltakere.

Hvordan rapportere

 1. Klikk på lenken i e-posten om godkjenning av kurs.
 2. Legg inn deltakere og kurstimer/-dager.
  • Kryss av for oppmøte per deltaker.
 3. Fyll inn ca. inntekter, kostnader og brukte dugnadstimer.
 4. Klikk på Gå til innsending nede til høyre.

Pengene vil bli utbetalt når rapport er godkjent. Studieforbundet kan også ta kontakt hvis det er mangler eller spørsmål rundt rapporteringen eller gjennomføringen.

Finner du ikke en studieplan som passer ditt kurs kan du opprette nye studieplaner

Les mer på naturogmiljo.no