Årsmøtekunngjøring

Lokallag

I henhold til vedtektene skal alle medlemmer i lokallaget varsles og kalles inn minst to uker før årsmøtet. Årsmøtet skal holdes senest 31. august.

Fylkeslag

Alle med rett til utsendinger til årsmøtet i fylket, samt sentralstyret, skal ha varsel om dette senest seks uker før møtet avholdes. Det vil si alle lokallag, Bondelaget og Bygdekvinnelaget i fylket. Årsmøtet skal avholdes senest 1. mars. 

I kunngjøringa må det gjøres kjent hvor og når årsmøtet skal avholdes, når fristen for å sende inn saker er, hvem som kan stille som delegater, og hvordan man melder seg på. Det kan også være greit å skrive noe om årsmøtebanketten. 

Sakspapir

 

Årsberetning

Årsberetningen skal være et sammendrag av siste års virksomhet, og har til formål å dokumentere resultatet av hvordan styret og lokallaget har arbeidet. 

Årsmeldinga sendes til lagets medlemmer, fylkeslaget, sentralleddet og samarbeidspartnere. Det er også vanlig å legge ved årsberetninga når en søker økonomisk støtte hos kommunen, i banken, i næringslivet og hos andre foreninger. Årsberetningen skal arkiveres, og vil for ettertiden gi innblikk i lagets virksomhet gjennom historien. 

Det er mange måter å sette sammen en årsberetning på, og det er nesten bare kreativiteten som setter grenser for hvordan dokumentet kan se ut. Allikevel kan det være greit å ha en ”mal” å gå etter.

Forslag til innhold i årsberetning

Årsmeldingsskjema

For å bli definert som et aktivt lokallag, og dermed få stemmerett på årsmøtet til fylkeslaget og Norges Bygdeungdomslag, må lokallaget levere årsmeldingsskjema. Dette kreves også for å få pengestøtte fra NBU. 

Les mer om årsmeldingsskjema

Oppdatering av informasjon i Brønnøysundregistret

Etter årsmøtet skal lagets oppføring i Brønnysundregisteret oppdateres. Dette er viktig og bør gjøres så raskt som mulig etter årsmøtet. 

Ha årsmøteprotokoll og personnummeret til de nye styremedlemmene klart. 

Les mer på brreg.no