Årsmøtekunngjøring

Lokallag

I henhold til vedtektene skal alle medlemmer i lokallaget varsles og kalles inn minst to uker før årsmøtet. Årsmøtet skal holdes senest 31. august.

Fylkeslag

Alle med rett til utsendinger til årsmøtet i fylket, samt sentralstyret, skal ha varsel om dette senest seks uker før møtet avholdes. Det vil si alle lokallag, Bondelaget og Bygdekvinnelaget i fylket. Årsmøtet skal avholdes senest 1. mars. 

I kunngjøringa må det gjøres kjent hvor og når årsmøtet skal avholdes, når fristen for å sende inn saker er, hvem som kan stille som delegater, og hvordan man melder seg på. Det kan også være greit å skrive noe om årsmøtebanketten. 

Sakspapir

 

Årsberetning

Årsberetningen skal være et sammendrag av siste års virksomhet, og har til formål å dokumentere resultatet av hvordan styret og lokallaget har arbeidet. 

Årsmeldinga sendes til lagets medlemmer, fylkeslaget, sentralleddet og samarbeidspartnere. Det er også vanlig å legge ved årsberetninga når en søker økonomisk støtte hos kommunen, i banken, i næringslivet og hos andre foreninger. Årsberetningen skal arkiveres, og vil for ettertiden gi innblikk i lagets virksomhet gjennom historien. 

Det er mange måter å sette sammen en årsberetning på, og det er nesten bare kreativiteten som setter grenser for hvordan dokumentet kan se ut. Allikevel kan det være greit å ha en ”mal” å gå etter.

Forslag til innhold i årsberetning

Årsmeldingsskjema

For å bli definert som et aktivt lokallag, og dermed få stemmerett på årsmøtet til fylkeslaget og Norges Bygdeungdomslag, må lokallaget levere årsmeldingsskjema. Dette kreves også for å få pengestøtte fra NBU. 

Les mer om årsmeldingsskjema

Oppdatering av informasjon i Brønnøysundregistret

Etter årsmøtet skal lagets oppføring i Brønnysundregisteret oppdateres. Dette er viktig og bør gjøres så raskt som mulig etter årsmøtet. 

Ha årsmøteprotokoll og personnummeret til de nye styremedlemmene klart. 

Les mer på brreg.no

Valgkomite

Valgkomiteen har et ekstra viktig arbeid før årsmøtet.

Det er på årsmøtet valgkomiteen skal levere sin innstilling.

Retningslinjer for valgkomitéarbeid i fylkeslag