Bankkonto

Alle lokallag og fylkeslag bør ha en bankkonto. For å endre hvem som har tilgang til kontoen må lagets oppføring i Brønnøysundregisteret oppdateres. Da trengs protokoll fra årsmøtet og personnummeret til alle styremedlemmer.

Les mer på brreg.no

Momskompensasjon

Momskompensasjon er en ordning som skal kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har til merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Hvert lokal- og fylkeslag kan søke kompensasjon for sine samlede driftskostnader, det vil si summen av alle kostnadene i fjorårets regnskap. Denne søknaden sendes fra Norges Bygdeungdomslag sentralt og eventuellt kompensasjon utbetales av sentralleddet. Utbetaling skjer i desember.

For å være med i den sentrale søknaden må lokal- og fylkeslag ha godkjent årsmeldingsskjema og være registrert i Frivillighetsregisteret.

Les mer om hvordan du kan registrere laget i Frivillighetsregisteret her

TONO-avgift

Hvert år sender Norges Bygdeungdomslag ut en faktura for TONO-avgift til alle lokallag. Dette er en faktura for at lokallagene skal kunne bruke og spille musikk på sine arrangementer gjennom året.

MPLC filmlisens

Når en viser film i lokallaget regnes dette som offentlig visning, selv om det bare er for medlemmer.  I henhold til åndsverkloven er en pålagt å ha lisens for å vise film offentlig, og i Norge er det MPLC som utsteder filmlisens.

Kontingentrefusjon

Hvert år blir en del av medlemskontingenten utbetalt til fylkeslag og nyoppstartede lokallag. Dette blir utbetalt i januar/februar, etter at medlemsregisteret er avstemt for fjoråret. Fylkeslagene får tilbake deler av kontingenten, mens nyoppstartede og restartede lokallag får tilbake 100% av det medlemmene har betalt i medlemskontingent.

Her er den nåværende fordelingsnøkkelen

Fordelingsnøkkel fylkeslag

Pris

Lokallag

Fylkeslag

Sentralledd

Ordinært medlemskap

300

0 %

23 %

77 %

Støttemedlemskap

500

0 %

23 %

77 %

Nyinnmelding

320

0 %

23 %

77 %

Fordelingsnøkkel nyoppstartede lag

Pris

Lokallag

Fylkeslag

Sentralledd

Ordinært medlemskap

300

100 %

0 %

0 %

Støttemedlemskap

500

100 %

0 %

0 %

Nyinnmelding

320

100 %

0 %

0 %

 

Mellomregninger

Hvert år sender Norges Bygdeungdomslag ut to mellomregninger til fylkeslagene. Dette er for å unngå å sende fakturaer fram og tilbake og samles derfor til et oppgjør to ganger i året, april og oktober.

På begge mellomregningene får fylkene samvirkemidler etter gjeldende vedtak gjort av sentralstyret som en inntekt.
Grunnlaget utbetales av samvirkelagene. Dette fordeles med 62,4% til sentralleddet, kr 50 000 til årsmøtemiddagen og resten fordeles mellom fylkene med en grunnsum på kr 30 000 pluss en andel per aktive lokallag (lokallag som har fått godkjent årsmeldingsskjema) i fylket.

1. mellomregning
Inntekt:
Halvparten av samvirkemidlene fordelt til fylket.
Utgift:
Hotellopphold 1. representantskap og Vårkurs
Reiseutjevning 1. representantskap og Vårkurs

2. mellomregning
Inntekt:
Halvparten av samvirkemidlene fordelt til fylket (resten).
Utgift:
Hotellopphold 2. representantskap
Reiseutjevning 2. representantskap
Arrangementsforsikring
Reise til/fra Høstkurs for representant fra Sentralstyret

Reiseutjevning vil si at alle reisekostnader samles og fordeles likt per person. På den måten koster det like mye for reise for alle, uansett hvor lang reiseveien er. Dette betyr at noen vil få igjen penger, mens andre må betale mer.

Arrangementsforsikringen dekker fylkenes sommerstevner og alle arrangementer i regi av fylket og deres lokallag.

Utbetalinger fra NBU

I løpet av året utbetaler NBU penger til sine lokallag og fylkeslag. I filene nedenfor finner dere en oversikt over hvor mye det gjelder totalt og per lag. Denne oversikten kan også brukes som bilag i regnskapet til utbetalingene.

Lokallag 2023 (PDF, 130KB)

Fylkeslag 2023 (PDF, 99KB)

Forsikring

Når en arrangerer aktiviteter i alle ledd i organisasjonen er en både som arrangør og deltaker dekket av forsikringer som Norges Bygdeungdomslag har forhandlet frem. Under finner du litt informasjon om forsikringene. Ta kontakt med administrasjonen på hei@nbu.no ved uhell, eller mer detaljert informasjon. Leid utstyr er ikke dekket. 

Ansvarsforsikring
Interesseorganisasjon – dekning kr 20 000 000
Ansvarsforsikringen gjelder for Norges Bygdeungdomslag i egenskap av arrangør av div. arrangement f.eks. landsstevne/høststevne og fylkesvise sommerstevner og div. mindre lokale samlinger. Ansvarsforsikringen omfatter ikke ansvarsskader forvoldt av traktor. Eier av traktor må dokumentere egen ansvarsforsikring. Egenandel: kr 10 000

Personforsikring – dekning 10 G invaliditet, 5G død
Forsikringen omfatter arrangementer i regi av alle ledd i organisasjonen Norges Bygdeungdomslag.
Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes med maks kr 50 000, med en egenandel på kr 500.
Ulykkesforsikringen gjelder for deltakere, besøkende og dugnadsarbeidere ved arrangementer inntil 2 500 deltakere.