Planverket

Planverket til Norges Bygdeungdomslag er vedtatt på årsmøtet.

Det innholder:

  1. Formålsparagraf
  2. Visjoner og verdier
  3. Langtidsstrategi
  4. Arbeidsplan

PLANVERK (PDF, 203KB)

Politisk plattform

Politisk plattform beskriver hva NBU mener om diverse temaer. 

Politisk plattform (PDF, 254KB)

Protokoller

Årsmøtet

Årsmøteprotokoller

Årsmeldinger

Representantskapet

Representantskapsprotokoller

Sentralstyret

Styremøteprotokollen fra de siste to årene ligger tilgjengelig her.

Et styreår (og nummereringen) går fra mai til mai. Protokollen legges ut etter hvert som de godkjennes i påfølgende styremøte. De protokollene som ikke ligger her er p-protokoller og er ikke offentlige.

Styreprotokoller

Er du på utkikk etter eldre protokoller? Ta kontakt med generalsekretær på general@nbu.no

Resolusjoner og uttaler

Vedtatte resolusjoner og uttaler