Planverket

Planverket består av formålsparagrafen, ideologisk plattform, langtidsstrategi og arbeidsplan. Visjoner og verdier er ikke en del av planverket, men er likevel listet opp i samme artikkel som formålsparagrafen, og viktige rettesnorer for organisasjonen. Alle dokumentene finnes i menyen. 

Les mer om formål, visjon og verdier her

Ideologisk plattform beskriver hva NBU er, og hva vi mener. 

Ideologisk plattform (PDF, 989KB)

Langtidsstrategi inneholder treårige mål for Norges Bygdeungdomslag.

Langtidsstrategi (PDF, 359KB)

Arbeidsplanen vedtas hvert år, og har mål for ett år. Gjeldende arbeidsplan ble vedtatt på årsmøtet i juli 2018. 

Arbeidsplan (PDF, 113KB)

Protokoller

Årsmøtet

Årsmøteprotokoller

Årsmeldinger

Representantskapet

Representantskapsprotokoller

Sentralstyret

Styremøteprotokollen fra de siste to årene ligger tilgjengelig her.

Et styreår (og nummereringen) går fra mai til mai. Protokollen legges ut etter hvert som de godkjennes i påfølgende styremøte. De protokollene som ikke ligger her er p-protokoller og er ikke offentlige.

Styreprotokoller

Er du på utkikk etter eldre protokoller? Ta kontakt med generalsekretær på general@nbu.no

Resolusjoner og uttaler

Vedtatte resolusjoner og uttaler