Planverket

Planverket består av formålsparagrafen, visjon og verdier, ideologisk plattform, langtidsstrategi og arbeidsplan. Alle dokumentene finnes i menyen. 

Les mer om formål, visjon og verdier her

Ideologisk plattform beskriver hva NBU er, og hva vi mener. 

Langtidsstrategi inneholder treårige mål for Norges Bygdeungdomslag. Strategien ble sist vedtatt på årsmøtet i juli 2017. 

Arbeidsplanen vedtas hvert år, og har mål for ett år. Gjeldende arbeidsplan ble vedtatt på årsmøtet i juli 2018. 

Protokoller

Årsmøtet

Årsmøteprotokoller

Årsmeldinger

Representantskapet

Representantskapsprotokoller

Sentralstyret

Styremøteprotokollen fra de siste to årene ligger tilgjengelig her.

Et styreår (og nummereringen) går fra mai til mai. Protokollen legges ut etter hvert som de godkjennes i påfølgende styremøte. De protokollene som ikke ligger her er p-protokoller og er ikke offentlige.

Styreprotokoller

Er du på utkikk etter eldre protokoller? Ta kontakt med generalsekretær på general@nbu.no

Resolusjoner og uttaler

Vedtatte resolusjoner og uttaler