Gjennom prosjektet NBU Media hadde vi som mål å få NBU Media opp og stå som en del av vår ordinære aktivitet. I første omgang hadde vi åtte plasser til film- og fotointerresserte medlemmer som ønsket å utvikle sine ferdigheter og bidra til å fange de magiske øyebilkkene som oppstår på våre arrangementer. 

Som deltaker i prosjektet fikk man delta på kurs i Oslo, 2.-4. september 2022. I løpet av kurshelgen lærte deltakerne om film og foto fra profesjonelle instruktører og testet ut det de lærte sammen med andre film- og fotointerreserte NBUere. Etter kurshelgen fikk deltakerne testet det de hadde lært på Høstarrangementet i Buskerud. Selve oppstartsprosjektet er avsluttet og NBU Media er nå en del av organisasjonen. 

Prosjektetet var støttet av LNU Kulturstøtta. 

Logo LNU