Ti kursdeltakere fikk mulighet til å lære hvordan de kunne nå frem med sin sak og være med å påvirke lokaldemokratiet. 

Kurset besto av to samlinger på Landbrukets hus i Oslo. Det ble lagt opp til digitale nettverksmøter og oppfølging mellom samlingene. Gjennom kurset fikk deltakerne lære om prosjektledelse, kommunikasjon, lokalsamfunnets oppbygging og offentlig forvaltning. Kurs- og foredragsholderne var eksperter innen sine felt. Som en del av kurset skulle deltakerne gjennomføre et eget prosjekt for å fremme en sak i sitt lokalmiljø, hvor de fikk testet det de lærte i praksis. Det ble også laget og publisert en miniserie som følger deltakerte gjennom prosjektet.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, dekket NBU kostnadene i forbindelse med reise, overnatting og deltakelse på kurset for alle deltakerne. 

 

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB                                    Samarbeidspartner i prosjektet 

Sparebankstiftelsen DNB                             Logo Norges Bondelag