For å delta på kurset

For å kunne delta på kurset må du være i alderen 18-26 år og ha mulighet til å delta på begge kurshelgene. Dersom du fyller 18 år i 2021 kan du søke, selv om du ikke har fylt 18 år innen søknadsfristen. For å søke sender du inn en kortfattet søknad hvor du beskriver hvilken sak du ønsker å fremme gjennom et prosjekt i ditt lokalmiljø, dersom du får plass på kurset. Bruk søknadskjema du finner nedenfor eller her for å sende inn din søknad.

Søknadene blir behandlet av prosjektgruppen løpende frem til fristen 22. august. Er du tidlig ute med å søke, er det større sjanse for å få plass på kurset.