Vi ønsker å ha en helhetlig visuell kommunikasjon i alle ledd. Dette for å skape gjenkjennelseseffekt og synlighet. Vår visuelle identitet påvirker hvordan vi fremstår og blir oppfattet av omverdenen. 

Vår grafiske designer er Nina Karlsen Bellika.

Profilhåndboka

Profilhåndboker en manual til hvordan elementene er tenkt at skal brukes. 

Profilhåndboka har informasjon om hvordan vi ønsker å fremstå visuelt. Håndboken er nyttig for deg som tillitsvalgt som jobber med profilering. 

Profilpakken

Det skal være enkelt å ta i bruk vår visuelle profil. Profilpakken er skreddersydd til alle virksomheter i organisasjonen og laget slik at du lett kan ta det i bruk. Alt av møtepapirer, digitale kampanjer og invitasjoner til bygdefesten får da samme type utseende. 

HELE PROFILPAKKEN FINNER DU HER 

Sentrale arrangement

De to sentrale arrangementene, Landsstevne og Høstarrangementet, har fått sin egen profil som videreføres fra år til år. Er du på leting etter ressurser til sentrale arrangement, se da her.

Trenger du hjelp? 

Finner du ikke det lokal- eller fylkeslaget leter etter? Profilpakken inneholder alle visuelle elementer du trenger til å lage det meste. Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp!