Det skal være enkelt å ta i bruk vår visuelle profil. Vi ønsker å ha en helhetlig visuell kommunikasjon i alle ledd. Dette for å skape gjenkjennelseseffekt og synlighet. Vår visuelle identitet påvirker hvordan vi fremstår og blir oppfattet av omverdenen. 

Vår grafiske designer er Nina Karlsen Bellika.

Profilpakken

Profilpakken er skreddersydd til alle virksomheter i organisasjonen. Alt av møtepapirer, digitale kampanjer og invitasjoner til bygdefesten får samme type utseende.

Profilhåndboka har informasjon om hvordan logoer skal brukes, skrifttyper (fonter) vi bruker, og hvordan vi ønsker å fremstå visuelt. Håndboken er nyttig for deg som tillitsvalgt som jobber med profilering. 

Profilpakken inneholder: 

 • Logoer til lokallag, fylkeslag og nasjonalt
 • Fonter (skrifttyper)
 • Grafiske elementer
 • Fargekoder for trykk (CMYK), digitalt (RGB) og trykk (PMS)
 • Powerpointmal
 • Brevmal
 • Dokumentmaler
 • Kursbevis
 • Diplom
 • Roll-up og vegg
 • Digitale kampanjeplakater
 • Plakater
 • Facebookbannere
 • Profilbilder
 • Profil til sentrale arrangement, Høstarrangementet og Landsstevnet 
 • Profilhåndbok - Manual til hvordan elementene er tenkt at skal brukes

Hele profilpakken finner du her

Trenger du hjelp? 

Finner du ikke det lokal- eller fylkeslaget leter etter? Profilpakken inneholder alle visuelle elementer du trenger til å lage det meste. Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp! hei@nbu.no