Gjennom kurshelgen fikk deltakerne faglig påfyll og gode verktøy for å skape mer aktivitet i sine lokallag. Kurshelgen besto av foredrag og workshops om temaer som ledelse, prosjektarbeid, økonomi og kommunikasjon. Det ble også mulighet for nettverksbygging gjennom sosiale aktiviteter, felles middag og tur til Fløien. 

Kurset var laget for medlemmer som er interessert i å lære mer om organisasjonsarbeid, som kunne tenkt seg å ta på deg verv i fremtiden, eller som sitter i en nemnd eller komité som ikke dekkes av dagens organisasjonsopplæring. Deltakerne fikk altså mulighet til å møtes på tvers av lag og verv, utveksle erfaringer og bli kjent med ulike deler av organisasjonen. 

Kurshelgen ble utabeidet av en frivillig prosjektgruppe og var støttet av LNU Aktivitetsstøtta. Kurset hadde 18 deltakere og fikk svært gode tilbakemeldinger. 

 

LNUs logo