Kampanjens hovedmålsetting er å øke valgdeltakelsen blant ungdom på bygda, og på lengre sikt øke det politiske engasjementet. 

I alle valgår siden 2005 har vi hatt prosjektet Stem.Bestem! der formålet er å få flere unge til å bruke stemmeretten sin.