Kampanjens hovedmålsetting er å øke valgdeltakelsen blant ungdom på bygda, og på lengre sikt øke det politiske engasjementet. I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 gjennomfører vi en digital kampanje som hovedsakelig spres i sosiale medier. Vi involverer alle ledd i organisasjonen og oppfordrer fylkes- og lokallagene til å arrangere aktiviteter knyttet til demokratideltakelse. 

I alle valgår siden 2005 har vi hatt prosjektet Stem.Bestem! der formålet er å få flere unge til å bruke stemmeretten sin. 

Under finner du digitale kampanjeplakater som er til bruk. Til hver plakat finner du tilhørende tekst i dokumentet som ligger i samme mappe. Plakatene er rettet mot valgåret 2019.

Kampanjemateriell