Kampanjens hovedmålsetting er å øke valgdeltakelsen blant ungdom på bygda, og på lengre sikt øke det politiske engasjementet.

Ungdom og unge voksne deltar ofte i samfunnsdebatten og organiserer seg i politiske eller politisk-nøytrale organisasjoner. Samtidig er ungdom den samfunnsgruppen med lavest valgdeltakelse - opptil 16 prosent lavere enn den øvrige befolkningen. Det er mange grunner til dette, blant annet en ustabil og turbulent livsfase. Vi mener NBU er en viktig aktør i valginformasjonsarbeidet, da vi er politisk uavhengig og har direkte kontakt med målgrupper det ellers kan være vanskelig å nå. Gjennom å sette fokus på hvorfor det er viktig å stemme, vil vi øke valgdeltakelsen blant ungdom, især på bygda.  

I vålgåret 2023 har vi fått støtte til prosjektet fra Valgdirektoratet.