Kampanjens hovedmålsetting er å øke valgdeltakelsen blant ungdom på bygda, og på lengre sikt øke det politiske engasjementet. Frem til kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. september 2019 gjennomfører vi en digital kampanje som hovedsakelig spres i sosiale medier. Vi involverer alle ledd i organisasjonen og oppfordrer fylkes- og lokallagene til å arrangere aktiviteter knyttet til demokratideltakelse. 

I alle valgår siden 2005 har vi hatt prosjektet Stem.Bestem! der formålet er å få flere unge til å bruke stemmeretten sin. 

Under finner du digitale kampanjeplakater som ditt lokallag og fylkeslag gjerne kan dele i sosiale medier. Til hver plakat finner du tilhørende tekst i dokumentet som ligger i samme mappe. 

Kampanjemateriell