Hvert år har Norges Bygdeungdomslag en uke der et bestemt tema får særskilt fokus - både for å markere oss politisk, og som aktivitetsorganisasjon. Uka er en god mulighet til å skape engasjement rundt NBU og å verve nye medlemmer. Ved å skape mest mulig aktivitet, i alle organisasjonens lokallag, blir aksjonsuka en ypperlig arena for å gjøre "Norges største vennegjeng" enda større. 

Aksjonsnatt

Aksjonsnatta avholdes i løpet av uka. Målet med aksjonsnatta er å synligjøre årets tema ved å aksjonere. Lokallagene aksjonerer i sitt lokalsamfunn.

Aktiviteter i Aksjonsuka

Noen år har aksjonsuka en felles aksjon for alle lokallag, mens andre år er det opp til hvert enkelt lag å planlegge ukens aktiviteter innenfor temaet som er bestemt. Det er bare fantasien som setter grenser for aktiviteter i aksjonsuka. Eksempler på tidligere temaer er "Framtidsbygda", "Unge i trafikken" og "Lufta er for alle". Framtidsbygda handlet om å gjøre bygda attraktiv for ungdom, mens Unge i trafikken hadde som mål å øke sikkerhet langs norske bygdeveier. Her aksjonerte lokallagene blant annet ved å markere hull på veiene. Lufta er for alle handlet om å vise fram friluftsmulighetene på bygda ved å invitere til turer eller andre aktiviteter.