Hva trengs?

For å starte opp trenger du en gjeng med engasjerte ungdom som vil skape noe i sitt lokalmiljø. 

Vi deler inn i oppstart og restart av lokallag.

Oppstart

Oppstart er når det ikke har vært lokallag på plassen før eller laget formelt er lagt ned. Det som er spesielt her er at i tillegg til årsmeldingsskjema må også et stiftelsesdokument fylles ut.

Restart

Med restart menes at man starter opp igjen ett tidligere lag som har vært aktivt i nærområdet.

Har det eksistert lag på stedet før, må man sjekke om det laget er formelt nedlagt og om dette lokallaget har eiendeler eller er medeier i noe.

Kontakt med fylket

Lokallaget vil tilhøre et fylkeslag. Fylkeslagene har egne styrer som jobber for å legge tilrette for lokallagene.

Mange fylkesstyrer har en egen person som har ansvar for å følge opp nye (og gamle) lokallag.

Ta kontakt med ditt fylkeslag for en uformell prat om hvordan oppstart eller restart av et lokallag foregår.

Finnes det et lokallag tidligere?

Om laget har eksistert tidligere ligger det kanskje eiendeler og protokoller lagret en plass, som regel hos fylkesstyret.

Sammenslåing eller nedlegging av lokallag

Vi har rutiner for nedleggelse av lokallag i Norges Bygdeungdomslag og er beskrevet i vedtektene. 

På det ekstraordinære årsmøtet i lokallaget skal lokallagets eiendom fordeles og et nedleggingsdokument fylles ut og signeres. Dette gjør vi for at det skal bli lettere for oss å starte opp igjen lokallaget senere med å kunne komme i kontakt med gamle tillitsvalgte og ha kontroll på organisasjonens eiendom.

Hvis et lokallag formeldt legges ned så ta kontakt med fylkesstyret og bruk nedleggings-dokumentet, som du kan lastes ned fra vårt Nedlastingssenter