Et av NBUs formål er å jobbe for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. Statistikken viser at det er vanskeligere å være skeiv på bygda enn i byer. For at unge skeive skal velge å bosette seg på bygda, må de oppleve det som et trygt og aksepterende miljø. I tillegg er det viktig at skeive som vokser opp på bygda har en positiv oppvekst, og ikke føle at de må «flykte» fra bygda så fort de har mulighet til det.

Gjennom prosjektet "Bygda er for alle" ønsker vi å gjøre noe med nettopp dette. Vi ønsker at bygda, og NBU, skal ha rom for alle, uavhengig av kjønn eller seksualitet.

Prosjektet skal styrke organisasjonens kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold, i tillegg til å forsterke vår inkluderingskultur gjennom kursing av sentralleddet og tillitsvalgte. Planen er at 5 lokallag skal arrangere en pride-markering i 2023. Disse 5 lokallagene, i tillegg til 10 nye, skal også arrangere pride-markering i 2024.

Arrangørene vil få tildelt en pakke med ressurser i løpet av våren 2023. Dette vil inkludere flagg, banner, og andre kule ting som kan deles ut på arrangementene.  

Kontakt annine@nbu.no hvis ditt lokallag er interessert. 

Prosjektet er støttet av LNU Aktivitetsstøtta og Sparebankstiftelsen DNB
LNU sin logo             Sparebankstiftelsen DNB sin logo

Ressurser: