Denne lista er basert på ordlister fra Bufdir, Foreningen FRI og Skeiv Ungdom. Sjekk ut disse ordlistene for flere begreper eller andre måter å formulere forklaringene på.

A

Å være en alliert betyr at man engasjerer seg mot diskriminering som ikke rammer seg selv. For eksempel en som støtter det skeive miljøet uten å være en del av det selv. Deltar på arrangementer og viser støtte på ulike måter.
Å være aromantisk betyr at man aldri, i liten grad eller sjeldent opplever romantisk tiltrekning eller å bli forelsket. Både cispersoner og transpersoner kan være aromantiske.
Å være aseksuell betyr at man aldri, i liten grad eller sjeldent opplever seksuell tiltrekning eller seksuell lyst. Man kan være aseksuell på mange ulike måter. Noen ønsker ikke å ha sex i det hele tatt, noen ønsker bare å ha sex med seg selv og ikke andre. Noen synes det er fint å ha sex med andre uten selv å kjenne seksuell tenning. Mange aseksuelle blir forelsket og ønsker seg partner. Andre blir sjelden eller aldri forelsket, og kan identifisere seg som aromantiske. Både cispersoner og transpersoner kan være aseksuelle.


B

En bifil person kan tiltrekkes av og/eller forelske seg i flere kjønn. Man tenker ofte at bifile liker menn og kvinner, men det inkluderer også ikke-binære. Noen bifile tiltrekkes bare av menn og ikke-binære, eller kvinner og ikke-binære, mens andre tiltrekkes av personer uavhengig av kjønn. Poenget er at bifile tiltrekkes av/forelsker seg i mer enn ett kjønn. Dette betyr ikke at man veksler mellom å være heterofil eller homofil. Både cispersoner og transpersoner kan være bifile.
I samfunnet deles ofte kjønn inn i to kategorier: jente og gutt. Binær betyr todelt, og er basert på tanken om at det bare finnes to kjønn, og at kjønn er det samme som kropp. Denne inndelingen passer ikke for alle, enten det er biologisk (intersex) eller på grunn av kjønnsidentitet (ikke-binær).


C

Å være cisperson, ciskjønnet eller cis betyr at man identifiserer seg med det kjønnet man fikk tildelt ved fødsel. For eksempel en person som har penis, ble tildelt kjønnet gutt ved fødsel, og som ser på seg selv som gutt.


D

Å drive med drag vil si å ikle seg et kjønnsuttrykk som tradisjonelt forbindes med et annet kjønn enn det man er. Drag er et show, og er ikke det samme som cross-dressing til hverdags. Mannlige dragartister skaper gjerne et hyperfeminint uttrykk med sminke, glitter, høye hæler, sang og dans.


H

En heterofil person tiltrekkes av og/eller forelsker seg i mennesker med et annet kjønn. Man er heterofil dersom man er en gutt som tiltrekkes av/forelsker seg i jenter, eller en jente som tiltrekkes av/forelsker seg i gutter. Både cispersoner og transpersoner kan være heterofile.
Normer er uskrevne regler vi møter på i samfunnet. Heteronormen beskriver den uskrevne regelen om at alle skal være heterofile og ciskjønnede. Det betyr for eksempel forventningen om at gutter skal være interessert i jenter og at jenter skal være interessert i gutter. Heteronormen omfatter kulturelle og sosiale institusjoner, normer, praksiser og språk som reflekterer at samfunnet og kulturen forutsetter at alle mennesker er heterofile.
En person som blir forelsket i og/eller tiltrukket av mennesker med samme kjønn. Både gutter som liker gutter og jenter som liker jenter. Både cispersoner og transpersoner kan være homofile.

⚠️ «Homo», «homse» eller «homoseksuell» er i utgangspunktet brukt nedlatende eller som skjellsord, men brukes gjerne av homofile menn om seg selv og andre homofile menn. Folk som ikke identifiserer seg som homofile bør være forsiktige med bruken av ordene. ⚠️
En redsel for å bli assosiert med homoseksualitet og skeivhet. I dagligtalen brukes homofobi for å beskrive negative handlinger, holdninger og ytringer rettet mot homofile, bifile og andre skeive.


I

Ikke-binær er både en identitet og en samlebetegnelse for alle som faller utenfor binære kjønn (mann/kvinne). Ikke-binær som identitet handler om å ikke passe inn i kategoriene «mann» eller «kvinne». Å være ikke-binær handler om kjønnsidentitet og ikke om hvordan kroppen ser ut. Noen ikke-binære identifiserer seg som noe midt mellom kvinne og mann, andre som noe helt annet, eller identifiserer seg ikke ved kjønn. Ord som faller inn under paraplyen ikke-binær er blant annet kjønnsskeiv/genderqueer, akjønnet/agender, androgyn, kjønnsflytende/genderfluid.

⚠️ Unngå å bruke ord som «tredje kjønn» da det er upresist og antyder at det bare finnes tre kjønn. «Tredje juridisk kjønn» er noe annet, fordi tanken er å legge til et juridisk kjønn til de to vi allerede har. ⚠️
Intersex, eller interkjønn, vil si å ha en kropp som har både såkalte mannlige og såkalte kvinnelige kroppstrekk. Intersexkropper er veldig forskjellige fra hverandre, men har til felles at de ikke enkelt kan plasseres i kategoriene «mannskropp» eller «kvinnekropp». Det kan for eksempel være at man er født med vagina og har et høyere nivå av testosteron enn hva som er typisk, eller at man har såkalte mannlige kromosomer og vulva. Man regner med at ca. 1 av 200 personer er intersex.

⚠️ Unngå å bruke ord som «hermafroditt», «intetkjønn» eller «tvekjønnet» da de er utdaterte og nedlatende. ⚠️


K

Kjønn kan forstås som tre ulike aspekter: biologisk kjønn (den kroppen du er født med), kjønnsidentitet (det kjønnet du føler deg som) og sosialt kjønn (det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i).
Et begrep brukt for alle typer medisinsk behandling som bidrar til at en person skal oppleve at kroppen stemmer bedre overens med kjønnsidentiteten. For personer som opplever ubehag med manglende samsvar mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet, kan denne helsehjelpen være viktig for å øke livskvaliteten deres. Dette kan f. eks. være: hormonbehandling, kirurgi, terapi, hårfjerning og/eller stemmetrening.

⚠️ Unngå å si «skifte kjønn», «kjønnsskifte» eller «kjønnskorrigerende behandling» da dette er utdaterte og upresise begrep. ⚠️
Hvilket eller hvilke kjønn en selv kjenner at man er. Man kan f.eks. oppleve å være kvinne, mann, et sted midt i mellom, eller at det varierer hvilket kjønn man føler seg som. Man trenger heller ikke opplever seg selv som et bestemt kjønn. Hvilken kropp vi er født med avgjør ikke hvilket kjønn vi opplever oss som.


L

En lesbisk kvinne tiltrekkes av eller forelsker seg i personer av samme kjønn, altså andre kvinner. Både cispersoner og transpersoner kan være lesbiske.

⚠️ «Homo» og «lesbe» er i utgangspunktet brukt nedlatende eller som skjellsord, men brukes gjerne av lesbiske om seg selv og andre lesbiske kvinner. Folk som ikke identifiserer seg som lesbiske bør være forsiktige med bruken av ordene. ⚠️
LHBTQ+ og andre lignende forkortelser brukes som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Bokstavene står for lesbisk, homofil, bifil, trans, queer (skeiv), og pluss-tegnet er for andre personer som faller under den skeive paraplyen. Begrepet «personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet» er den mest presise og minst ekskluderende betegnelsen for denne gruppen, og man kan også bruke «skeive».


P

Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av alle kjønn eller uavhengig av kjønn. Dette betyr ikke at man er tiltrukket av alle man møter. Begrepet overlapper delvis med bifil.
Pronomen er ordene man bruker for å snakke om andre. Vi bruker «hun» når vi snakker om jenter/kvinner, og «han» når vi snakker om gutter/menn. «Hen» eller «de» er kjønnsnøytrale pronomen og brukes om personer som ikke kan settes i bås som enten kvinne eller mann, når man ikke vet hvilket pronomen noen bruker, eller når man snakker om en generell person hvor kjønnet ikke er relevant. For eksempel skrive «hen» i stedet for «hun eller han».

De fleste transpersoner velger å definere seg som enten mann eller kvinne og bruker pronomenene «han» eller «hun». Å bruke «hen» eller «de» er mer vanlig for personer som føler at deres kjønn er flytende, skiftende eller irrelevant. Kjønnsnøytrale pronomen forteller ikke noe om kjønnsidentiten til den man bruker det om. Dersom man ikke vet hvilke pronomen noen bruker, er det enklest å spørre dem. Noen sier også fra hvis de endrer pronomen som en del av komme-ut-prosessen.


S

En samlebetegnelse for seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter som bryter med samfunnets forventninger om at man skal være heterofil og ciskjønnet. Homofil, lesbisk, bifil, aseksuell, panfil og trans er eksempler på identiteter som går inn under ordet skeiv. Skeiv er det norske ordet for det engelske queer.


T

TERF er en undergruppe av feminisme som står for “trans-exclusionary radical feminist”. Det vil si en gruppe som ekskluderer transpersoner fra feminismen og er veldig cis-orientert.

SWERF står for “Sex Worker-Exlusionary Radical Feminist” og ekskluderer sexarbeid og sexarbeidere fra feminismen.
Noen bruker begrepet født i feil kropp, mens andre føler at det er samfunnet som er problemet, og ikke deres kropp. Transperson/trans er samlebegrep for personer som helt eller delvis identifiserer seg som noe annet enn det kjønnet de ble tildelt ved fødsel. Transkvinne er en person som fikk tildelt kjønnet «mann» ved fødselen, men kjenner at hun er en kvinne. Transmann er en person som fikk tildelt kjønnet «kvinne» ved fødselen, men kjenner at han er en mann. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile.

⚠️ Unngå å bruke ord som «transe», «transseksuell» og «transvestitt», da de er utdaterte, nedlatende, eller brukes som skjellsord. ⚠️
Transfobi er frykt for transpersoner, som kan gi seg uttrykk i fordommer og aggressivitet. Transfobi brukes for å beskrive negative handlinger og holdninger rettet mot transpersoner.


RESSURSER: