Pride 1969-2023

Pride i dag er en feiring av skeiv kjærlighet og skeive liv, og formålet er å synliggjøre det store mangfoldet innen seksualitet, kjønn og kjærlighet. Ordet pride betyr stolt eller stolthet, og pride er nå en markering hvor skeive kan vise at de er stolte over å være seg selv. Pride utfordrer, utvider og endrer normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Regnbueflagget er et av de viktigste symbolene for Pride og det skeive miljøet. Flagget symboliserer mangfold, inkludering, livsglede, livsmot og kamp.

Pride startet som et opprør i New York i 1969. Skeive var lei av myndighetenes og politiets trakassering og bestemte seg for å kjempe tilbake på utestedet The Stonewall Inn. Stonewallopprøret er Prides opprinnelse, og var et opprør mot undertrykkelse, politivold, hat og diskriminering. Året etter ble det arrangert minnemarkeringer for opprøret, og dette inspirerte store deler av verden. I Norge har vi hatt pride-arrangementer siden 1970-tallet, mens organisert arbeid for skeives rettigheter har pågått siden 1950.  

Hvorfor trenger vi fortsatt pride?

Pride er fortsatt viktig fordi rettigheter kan fjernes like fort som de blir innført. Å være homofil er fortsatt kriminalisert i 68 land i verden, og i åtte av dem kan du bli dømt til døden. I mange land er det også ulovlig å snakke positivt om skeive, eller å gå med regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til lhbtq+ personers rettigheter. Det er også flere land som i dag jobber aktivt med å kriminalisere skeive eller begrense tilgangen til for eksempel skeiv litteratur. 

Derfor kan man ikke ta for gitt retten til å være den man er og elske de man vil. For at folk skal kunne være seg selv uten fare for å bli mobbet, trakassert, diskriminert eller utsatt for vold – som skeive blir utsatt for i Norge og resten av verden hver eneste dag – er det viktig at man fortsetter å stå opp og viser motstand. Pride handler om å stå opp for et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker og alle har rett til å delta.

Ved å kjempe mot skam og sosialt stigma, og protestere i møte med trusler og vold, er Pride ikke bare feiring av mangfold, men også en demonstrasjon mot undertrykkelse og mangel på rettigheter. Pride-markeringer feirer kampene som er vunnet og samler folk rundt kampene som fortsatt gjenstår. Helt siden de første pride-markeringene fant sted har konservative aktører vært kritiske til at homoseksualitet skal vises frem offentlig. Men som skeiv er man ikke bare skeiv privat - man er skeiv hele tiden, hele året og hele livet. Derfor er det viktig å vise stolthet og ikke la seg skjemmes. Det er viktig at man ikke lar seg stoppe av kritikk og negative holdninger, fordi åpenhet fører til mer åpenhet. Synlighet og åpenhet er det viktigste middelet mot fordommer og mangel på kunnskap.

Pride vil fortsette å være viktig så lenge personer blir forfulgt, mobbet, trakassert eller diskriminert kun fordi de er annerledes.

Hvorfor er det viktig at heterofile cispersoner også deltar?

Å delta på Pride er en viktig måte å vise sin støtte på. I alle kamper for rettigheter og likestilling er man avhengig av støttespillere. For eksempel trenger man at majoriteten blir klar over sine egne privilegier og bruker det til å påvirke holdninger og inkludering. Vi trenger at folk står opp for skeive og sier fra når noen sier eller gjør noe negativt. Én alliert er bare en dråpe i havet, men dersom man er mange nok kan det hjelpe til å endre samfunnet.

«Homo» er et vanlig skjellsord, men man trenger ikke å være homo for å få det slengt etter seg. Mange blir mobbet fordi de ikke passer inn i samfunnets strenge forventninger til hvordan gutter og jenter skal se ut og oppføre seg. Negative holdninger til skeive rammer derfor også heterofile og cis-personer. Pride angår oss alle.

Majoritetsbefolkningen er ofte – bevisst eller ubevisst – med på å opprettholde systemene og normene som undertrykker minoriteter. Ved å bli bevisst på minoriteters utfordringer og kamper, kan man aktivt jobbe for å forbedre samfunnet. En av måtene man kan gjøre dette på er å ta del i Pride, og vise støtte til det skeive miljøet.

I tillegg kan man delta i Pride for andre som av ulike grunner ikke kan det. Delta i Pride for alle som har familie eller lokalsamfunn som ikke aksepterer dem for personen de er. Delta i Pride for alle som er redd for å holde hånden til kjæresten offentlig. Delta for de som ikke tør å komme ut. Delta for å vise støtte til alle du kjenner eller vet om som har slitt med trange kjønnsnormer eller seksualitet. Delta i Pride for alle som noen gang har blitt undertrykt og diskriminert. Delta i Pride for å vise hvilken side du står på.

Vil du vite mer? Sjekk ut Foreningen FRI, snl.no og Amnesty International Norge.

RESSURSER: