Årsmeldingsskjemaet

Årsmeldingsskjemaet er et skjema direkte inne i medlemssystemet (focusnet).

Lokallagsledere og fylkesledere har tilgang til årsmeldingsskjemaet.

Årsmeldingsskjemaet har fem faner

 • Årsmøte
  • Detaljer om lokallaget(/fylkeslaget) og aktivitet i året som har vært
 • Styre
  • Registrering av det nyvalgte styret, og bekrefter styremedlemmer fra ifjor.
 • Regnskap
  • Nøkkeltall fra regnskapet og lagets eiendeler
 • Dokumenter
  • Her laster du opp dokumenter som vedlegg - (Vedtatt revisjonsberetning, vedtatt årsmelding, regnskap og vedtekter)
 • Tilbakemeldinger
  • Brukes for å ha dialog mellom kontoret og deg som fyller ut skjema.

Etter at årsmeldingsskjema er godkjent vil jeg gå gjennom og oppdatere styret i medlemsregisteret. Jeg vil ta utgangspunkt i vedleggene for å se hvem som er nyvalgt styre i hvilke roller - da dette ikke er en del av årsmeldingsskjema.

Lokallag

Årsmeldingskjemaet er en årlig rapportering som lokallag og fylkeslag fyller ut og sender inn til sekretariatet.

Årsmeldingskjemaet bør fylles ut i forbindelse med årsmøtet i lokallaget som skal holdes i løpet av august. Det er den "tidligere" lederen i lokallaget som skal levere årsmeldingsskjema - og når årsmeldingsskjema er godkjent vil styret oppdateres i medlemsregisteret.

Innlevert og godkjent årsmeldingsskjema er en viktig faktor for vår fordeling av frifond-midler. 

Fylkeslag

Fylkeslagene leverer sin årsmelding og fyller ut årsmeldingsskjema etter fylkesårsmøtene.

Spesielle notater til fylkets utfylling

 • Medlemsaktivitet - for lokallag er det krav om å beskrive en medlemsaktivitet. Fylkeslagene kan f.eks. fylle inn en beskrivelse av en aktivitet i regi av fylket selv om et lokallag stod som praktisk arrangør.
 • Nestleder - Det er kun satt av til en nestleder i årsmeldingsskjema - sett inn organisatorisk nestleder - og sett resten av styret som styremedlemmer.

Endre styret i Brønnøysundregisteret

I tillegg til å fylle årsmeldingsskjemaet må dere selv endre styret i brønnøysundregisteret.

Det gjør dere ved å sende inn en "samordnet registermelding".

Merk at du trenger både signert årsmelding og personnummeret til alle i styret.

Les mer på brreg.no

Veileding til utfylling av skjemaet

For en stegvis guide til utfylling av årsmeldingsskjemaet kan du til en hver tid henvende deg til dette dokumentet

Guide til utfylling

Støtte ved utfylling av skjema

For å gjøre det enklest mulig å fylle ut skjemaet kan du gjerne avtale et tidspunkt for støtte til å gå gjennom. For å avtale et tidspunkt sender du en epost til organisasjon@nbu.no så finner vi en passende tid.

Kjente feil

 • I fanen "Styre" er det en lenke til "Kopier over fra foregående år" - denne fungerer ikke da fjorårets data ikke er lagret. Ingenting skjer hvis du trykker på denne.
 • I noen tilfeller hvis du "bytter år" på årsmledingsskjemaet vil du møte en feilmelding. Ikke trykk deg ut fra "2018" årsmeldingsskjemaet.

Dersom du oppdager feil eller har kommentarer til skjemaet send beskjed til organisasjon@nbu.no.

Inkluder gjerne

 • URL-adressen til siden der du opplevde feilen
 • Skjermbilde av situasjonen
 • En kort beskrivelse av hva du "gjorde" når du opplevde feilen.