Om varsling

Hva er et varsel?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig. Varsling i en organisasjon betyr å melde ifra enten skriflig eller muntlig til en leder eller en som er ansvarlig.

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, både medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og frivillige, samt andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i NBU. Tillitsvalgte og ansatte har plikt til å melde ifra dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan si ifra om noe du har opplevd selv eller som har skjedd med andre, noe du er blitt fortalt eller som du har sett. Du kan varsle uansett om personen er utsatt eller den som har gjort noe er medlem i NBU. Du kan si ifra om ting som har skjedd både i og utenfor NBU.

Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort!

Eksempler på kritikkverdige forhold du burde si ifra om:

  • Brudd på NBUs retningslinjer
  • Lovbrudd
  • Mobbing
  • Seksuell trakassering og overgrep
  • Diskriminering og rasisme
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon

Hva skjer om jeg varsler?

Varslere i NBU vil alltid bli tatt på alvor. Det er arbeidsutvalget (styreleder og nestledere) og generalsekretær som håndterer varslingssaker hos oss. De har ansvar for å få klarhet i saken.

Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med andre som kan vite noe om saken og den/de du har varslet om. Etter å ha fått så mye informasjon som mulig, vil arbeidsutvalget og generalsekretær avgjøre om det har skjedd et brudd på NBUs retningslinjer eller vedtekter og hvilke reaksjoner det eventuelt skal få for dem som har brutt retningslinjene.

Mens saken håndteres vil generalsekretær holde deg oppdatert om hva som skjer når. De vil forsøke å ivareta deg som varsler så godt de kan gjennom prosessen.

Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig.

Hvordan kan jeg varsle?

Du varsler ved å fortelle om det som har skjedd til generalsekretæren i NBU. Om varselet gjelder generalsekretær, sier du ifra til styreleder. Synes du det er vanskelig å varsle alene må du gjerne be noen du stoler på om å bli med deg å varsle.

Varsling kan skje både skriflig og muntlig. Du kan skrive e-post, sende SMS, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med!

Om du sier ifra skriflig er det fint om du skriver hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å varsle om.

Kontaktinformasjon til generalsekretær finner du her.
Kontaktinformasjon til styreleder finner du her.

Ressurser

Ønsker du å vite mer om hvordan varsling fungere i organisasjonen finner du fullstendig varslingsrutiner for organisasjonen i nedlastingssenteret under Beredskap og sikkerhet.

Her vil du også finne varslingsplakater som kan henges opp på arrangementer.

Lurer du mer på hvordan varsling fungerer og ønsker å lese mer om dette har LNU (Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsoganisasjoner) utarbeidet nettsidene trygg.lnu.no.

Her finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel. Du finner også tips til hva ditt lag kan gjøre for å øke bevissthet om viktige grenser, skape en kultur for å si ifra og utvikle gode rutiner.