RYE fungerer som et bindeledd mellom nasjonale organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og offentlige instanser på et europeisk plan, og er en demokratisk organisasjon styrt av ungdom for ungdom. Organisasjonen har 22 medlemsorganisasjoner i 18 land og teller over 500 000 ungdommer.

Hvert år arrageres ulike samlinger der en av medlemsorganisasjonene er vertskap for deltagere fra de andre organisasjonene. Som medlem i NBU kan man delta på RYE sine arrangementer. Disse samlingene gir 
unike muligheter for nettverksbygging, kunnskapsdeling og kulturutveksling med bygdeungdom fra
hele Europa. 

I løpet av våren arrangeres en "study session" som tar for seg et aktuelt tema - for eksempel bærekraftig matproduksjon. Hver sommer arrangeres et "rally" for å øke bevisstheten rundt en bestemt bekymring eller problemstilling. På høsten inviterer RYE til høstseminar. Dette strekker seg over en hel uke i oktober eller november hvert år. Ettersom ulike medlemsorganisasjoner er vertskap for de forskjellige samlingene fra gang til gang, varierer det hvilke land de avholdes i. Målet med samlingene er å skape en arena for interkulturell læring.

Besøk nettsidene til Rural Youth Europe for mer informasjon og oversikt over kommende arrangementer.