Brosjyrer 

  • Vervebrosjyre og annet vervemateriell finner du i nettbutikken

Veileder til verving

  • Vervesituasjonen
  • Aktiviteter
  • Praktiske tips til verving

Veilederen finner du i organisasjonshåndboka! 

Innspill til veileder

Dersom du har innspill til veilederen kan du kontakte lagutviklingsnemnda.

KONTAKT LAGSUTVIKLINGSNEMNDA