Du kan ta kontakt med arrangementsnemnda hvis du har spørsmål om 

  • Verving av medlemmer
  • Vervestrategien
  • Stand og skolebesøk
  • Oppstart og restart av lokallag
  • Oppstartsfondet