Møre og Romsdal Bygdeungdomslag er en organisasjon av, for og med ungdom. Vi er fylkesleddet for fire lokallag i fylket, og fungerer som et bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdeungdomslag.

I løpet av året har vi mange arrangementer og aktiviteter for våre medlemmer. Alle som er nysgjerrige er velkomne til å bli med.