Alle lokallagene i NBU bør ha eget organisasjonsnummer. Hvis ditt lokallag mangler organisasjonsnummer må laget registreres i Brønnøysundregisteret. De fleste av våre lokallag er registrert i Brønnøysund, men om ditt lokallag mangler registrering kan du følge denne veiledningen.

Dette behøver du å ha klart før du logger deg inn til registrering:

 • Personlig innlogging i Altinn
 • Personnummer til alle styremedlemmene i styret
 • Stiftelsesdokument for laget - mangler dere dette, ta kontakt med sekretariatet
 • Protokoll fra årsmøtet
 • Vedtektene, de sentrale vedtektene brukes om ikke laget har egne

GÅ TIL REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET 

 • Velg registrering
 • Velg samordnet registermelding
  • Velg ny enhet
  • Velg forening/lag
   • Velg laget har ikke omsetning under merverdiavgiftlovens bestemmelser
   • Velg laget skal bare registreres i Enhetsregisteret
   • Velg laget skal registreres i Frivillighetsregisteret

Trykk så neste og da må du fylle ut mer informasjon

 • Navn og adresse - fyll ut navnet på lokallaget og adressen til en kontaktperson, gjerne leder.
 • Oppstartsdata- sett inn stiftelsesdatoen til lokallaget.
 • Registrering i andre registre- svar nei på spørsmålene om arbeidstakere og arbeidsgiveravgift.
 • Registrering i Frivillighetsregisteret- da kan lokallaget bli mottaker av Grasrotandel, velg kategori/aktivitetsområde.
 • Formål og aktivitet- hva er formålet til lokallaget, sett gjerne inn NBU sin formålsparagraf.
 • Daglig leder/ kontaktperson/ forretningsfører- fyll inn personnummer og etternavn på kontaktpersonen, gjerne leder.
 • Styret- fyll inn alle styremedlemmene i lokallaget med personnummer. Alle styremedlemmene må logge inn i sin egen Altinn og signere.
 • Revisor/ regnskapsfører- dette er ikke nødvendig å fylle inn for lokallag.
 • Signatur- ikke nødvendig for lokallag, men hvis dere har et årsmøtevedtak på hvem som kan signere for lokallaget skal det fylles inn her.
 • Prokura- det samme som signatur, se punkt over. 
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret- dette er ikke nødvendig å fylle inn for lokallag.
 • Andre opplysninger- her velger dere om dere vil ha informasjon på bokmål eller nynorsk. 
 • Kontaktopplysninger- sett inn e-postadresse eller mobilnummer til kontaktperson som er brukt tidligere i registreringen.

Til slutt signeres registreringen av den som har signaturrett.
Last opp aktuelle vedlegg. Klikk øverst i venstre hjørne på vedlegg, og last opp stiftelsesdokument, årsmøteprotokoll og vedtekter.

Registreringen tar noen uker og dere blir kontaktet av Brønnøysundregisteret når organisasjonsnummeret er klart.