Hedmark bygdeungdomslag er et fylkeslag under Norges Bygdeungdomslag (NBU). Under oss har vi igjen 13 aktive lokallag, som alle velger et eget styre på årsmøtet som avholdes årlig i løpet av august. Lokallagsstyret har jevnlige styremøter der de planlegger aktiviteter gjennom året. Hvis du har lyst til å arrangere noe, eller kunne tenke deg å sitte i et styre, ta kontakt med lokallagslederen eller noen andre du kjenner. Alle som er med i Bygdeungdomslaget (BU) hører til et lokallag.

Årsmøte i fylket

Fylket avholder årsmøte hvert år i februar måned, hvor det gjennomføres valg av et fylkesstyre og gjennomgang av en rekke saker. Dette styret har det overordnede ansvaret for fylkeslaget, og de arrangerer blant annet høstkurs og julebord. Ellers jobber de med organisatoriske ting som angår fylket. Kontaktinformasjon om nåværende fylkesstyre finner du under "Fylkesstyret".

Over fylkesstyrene står sentralstyret og årsmøtet i NBU. Årsmøte avholdes i juli hvert år. Årsmøtet velger sentralstyret, som har den overordnede driften av NBU. Her blir strategier for organisasjonen lagt og penger fordelt nedover i organisasjonen.

Hva driver vi med?

Det som er fint med Bygdeungdomslaget er at en kan drive med alt mulig!

Du kan stå på snowboard, fotografere, sette opp revy, være på kurs, spille fotball eller volleyball, feste, finne deg en kjæreste, bli kjent med folk fra hele landet, konkurrere, danse, lære deg å lage mat og mye mye mer! Det finnes knapt noen begrensninger i BU! Vi er opptatt av at medlemmene skal få lov til å arrangere det de har lyst til.

Noe av det aller beste med BU er at vi gjør ting sammen, og at vi er en organisasjon av og for ungdom!

Vår promovideo

Vårt mål

Formålsparagrafen vår sier: Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

Urbanisering samt mangel på aktiviteter og offentlige tilbud er noen av problemene ungdom på bygda møter i dagens samfunn. Derfor er det mer viktig enn noen gang at ungdom involverer seg og tar ansvar. NBU ønsker å være et attraktivt alternativ til ungdom som bryr seg om bygda og som trenger en møteplass for å samles og ha det gøy.