I avtalen inngår det at banken som sponsor er med på å fremme og stimulere tiltak som
drives i Hedmark Bygdeungdomslag sin regi. Ved årsskiftet hadde Hedmark
Bygdeungdomslag 1073 medlemmer i aldersgruppen 16-25 år i 13 lokallag. Dette er det nest
største fylkeslaget i Norge.
Avtalen ble signert av leder Anette Berg Kløvstad og økonomileder Maria Iversen Stordahl i
Hedmark Bygdeungdomslag (HBU). De var fredag innom banken for å gjennomgå
samarbeidsavtalen.
- Vi i Hedmark Bygdeungdomslag viser gjerne fram at vi har banken i ryggen gjennom denne
toårige avtalen, sier de blide jentene.
Samarbeidsavtalen er i tråd med vår landbrukssatsing og innenfor våre retningslinjer for å
sponse gode barne- og ungdomsaktiviteter.
-Vi som bank kan lære mer om hva bygdeungdommen er opptatt av. Vi har med denne
avtalen en plattform som vi skal samarbeide på. Vi gleder oss over at de vil fornye
samarbeidsavtalen med oss, sier Ann Brudevoll, banksjef og landbruksansvarlig i SpareBank
1 Østlandet.
-I tråd med bankens strategi, er begge parter enige om at bærekraft skal gjenspeiles i alle
aktiviteter som igangsettes og skal ligge til grunn for vedtak gjort i fellesskap. Dette er et
viktig element og plattform, sier Ann.
I møtet ble også bankens rapport «SpareBank 1 Østlandets påvirkning på natur»
gjennomgått. Siden landbruk er bankens nest største bransje er det viktig å formidle til de
unge som skal inn i næringa, at banken støtter landbrukets egne mål for arbeid innen klima
og miljø. Bankens rolle som pådriver for at landbrukskundene tar i bruk klimakalkulatoren og
at grønne tiltak kan finansieres med grønne landbrukslån med rentefordel, inspirerte oss, sier
Anette og Maria som representerte HBU.
Gjennom avtalen skal banken eksponeres på HBU sine arrangementer gjennom året samt
delta med faginnlegg på årsmøte og høstkurs for tillitsvalgte.
-Vi har funnet tonen og er imponert over hva Hedmark Bygdeungdomslag har av
arrangementer. SpareBank 1 Østlandet dro derfor til med ekstra midler da Hedmark
Bygdeungdomslag var arrangør av Landsstevnet i fjor sommer. Arrangementet med 2000
deltakere og samarbeidet gikk på skinner. Alt i alt er HBU en aktiv og morsom gjeng å kunne
samarbeide med, sier bedriftsrådgiver Per Dolven.

Vi ønsker lykke til med videre aktiviteter og engasjement for ungdommer og
landbruksnæringa.