Et glimt fra historien i Akershus BU

Året 2020 vil nok i historien bli husket som et meget spesielt år, og det er nok dessverre ikke på grunn av Akershus BU sitt 80 årsjubileum. Året har satt sitt preg på aktiviteten i Bygdeungdomslaget, og for første gang siden 1946 har ikke det tradisjonsrike landsstevnet blitt avholdt. Covid-19 er nok det som har satt størst stopper for aktiviteten i BU siden krigen. Likevel er det liv laga, lokallagene har avholdt sine årsmøter, og de flinke tillitsvalgte har arrangert koronavennlige aktiviteter i hele høst.

Arbeidet startet for fullt i sommerferien, da møttes vi (Hedda og Maja) for å grave i arkivet til ABU, og tok kontakt med aktuelle personer. For det har vært en del jobb og lage dette jubileumsnummeret, men samtidig veldig artig. Vi har blitt kjent med ABU på en helt ny måte, og virkelig fått en stor respekt for alt det arbeidet som har blitt lagt ned gjen­nom 80 år. Av kilder har vi benyttet oss av gamle ut­gaver av Ekko, Bygdeungdommen, det digitale arkivet til nasjonalbiblioteket, kommunikasjon med tidligere fylkesledere og Facebook for innhold av litt nyere tid. Tusen takk til alle som har gravd i hjernebarken, og bidratt med informasjon!

For året 2020 vil nok bli husket som et meget spesielt år, og det er nok dessverre ikke på grunn av Akershus BU sitt 80 årsjubileum. Året har satt sitt preg på aktiviteten i Bygdeungdomslaget. Likevel har vi flinke tillitsvalgte som er nyskapende og ser muligheter ved å møtes på alternative og koronavennlige måter.

Vi er hvertfall stolte over å ha fått til dette jubileumsnummeret, som var et av målene ABU satt på årsmøte sitt. 

Tusen takk til alle tillitsvalgte, festdeltakere, revydeltakere, tevlere og medlemmer som har bidratt med godt arbeid i Akershus BU opp gjennom 80 år. Vi gleder oss til de 80 neste!