Norges Bygdeungdomslag har avtale med samvirkeorganisasjonene TINE, Nortura, BAMA og STIHL om refusjon av kostnader til varer i forbindelse med tevlinger og tevlingskurs.

Samvirkeorganisasjonene skal profileres under tevlingen. Det kan være ved at logoen på emballasjen er synlig eller at man har banner med logoen deres på. I tillegg bør man opplyse om at råvarene i tevlingen blir refundert av den aktuelle samvirkeorgnisasjonen.

Søk om refusjon

Følg lenken under for å komme til skjemaet der du kan søke om tevlingsrefusjon. Refusjonsskjeamet gjelder for lokallag, ikke privatpersoner - disse må få det refundert av sitt lokallag.

Åpne refusjonsskjema

Kvitteringer

Du blir bedt om å legge ved bilde av kvitteringene. Dersom du søker fra flere refusjonsordninger eller har andre utgifter på kvitteringene ber vi om at du markerer hvilke utgifter du søker refusjon for. 

Dette kan for eksempel gjøres som på bildet her.

Bilde av kvittering