Denne håndboka er først og fremst et hjelpemiddel og en ressurs for økonomiledere på lokallagsnivå, og kan fint brukes av både lokallag og fylkeslag.

Økonomihåndboka tar for seg oppgavene en økonomileder har ansvar for i løpet av et år og har eksempler og trinn-for-trinn oppskrifter.

Du finner Økonomihåndboka under "Økonomi" i Nedlastingssenter.

Regnskapsmalen

Regnskapsmalen inneholder fire ark; bilagsregistrering, budsjett og avvik, resultat og balanse og revisjonsberetning. Merk at disse arkene har en del formler og ved å endre på malen kan det oppstå feil på grunn av disse. Har du problemer med dette, ta kontakt på okonomi@nbu.no.

Du finner Regnskapsmalen under "Økonomi" i Nedlastingssenter

Bilagsregistrering 

Dette er det arket hvor du kommer til å jobbe mest. Det er her alle bilag skal registreres. I dette arket kan du også holde oversikt over hvor mye Frifondmidler laget har brukt. Dette finner du i første arket i regnskapsmalen.

Budsjett og avvik

Under budsjett taster du inn årets budsjett slik at laget lettere kan få oversikt om det er over eller under budsjett. Tallene under "Resultat" hentes fra bilagsføringen. Avviket viser hvor mye dere har igjen eller har brukt over budsjett.

Resultat og balanse

Resultatet hentes fra bilagsføringen og årsresultatet regnes ut fra dette.
I balansen hentes summene for kontoene fra beholdning foregående år i arket for bilagsføring. Hva laget har igjen ved regnskapsperiodens slutt må legges inn. Årsresultatet i balansen hentes fra årsresultat under resultat. Kontrollsummen skal være lik summer for kontoene ved årets slutt.

Revisjonsberetning

Dette arket er det revisor som skal fylle ut. Hele regnearket med bilag sendes revisor og revisor fyller ut og signerer skjemaet. Revisor må da skrive ut skjemaet for så å sende det til økonomileder.

Til årsmeldingsskjema

Til årsmeldingsskjemaet skal resultat og balanse og revisjonsberetning leveres.
Resultat og balanse skrives ut eller eksporteres til PDF og lastes opp til årsmeldingsskjemaet.
Det samme gjøres med revisjonsberetningen som revisor har signert.

Til Frifondrapportering

Til Frifondrapportering kan du laste opp bilde eller PDF av bilagsregistreringa eller hele regnskapsmalen. Det som er viktig er å krysse av for de bilagene som gjelder Frifond. Det vil si de bilaga som lokallaget har valgt å bruke Frifondmidler på.