Vi har til mål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. Vi vil sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting.

Akershus Bygdeungdomslag (ABU) er en fylkesorganisasjon der de lokale bygdeungdomslagene er med.

Bygdeungdomslagsarbeidet har en lang tradisjon og Akershus bygdeungdomslag ble stiftet i 1939, men har flere lokallag som er over 100 år. Vi har til og med rogn Norges eldste bygdeungdomslag, Frogn og Nesodden Bygdeungdomslag - det var her det hele startet i 1895. 

Hele organisasjonenen jobber for å ha gode og varierte tilbud for ungdom ute i distriktene. Gjennom året har vi et bredt spekter av aktiviteter i form av tevlinger (konkurranser) og arrangementer for våre medlemmer. - Vi er rett og slett best på levende bygder!

Er du nysgjerrig på å være en del av den største vennegjengen? Eller nysgjerrig på våre arrangementer, tevlinger eller organisasjonsarbeid? - Meld deg inn da vel!

 

Akershus Bygdeungdomslag har kontor på Grønt Fagsenter på Hvam i Nes Kommune. Besøks- og postadresse: Hvamsvegen 696 2165 Hvam.

Lik oss på sosiale medier! 

Facebook

Instagram

Flickr

Tevling

Lokallagsstafetten

Dokumenter

Møteprotokoller

Årsmøte

Høstkurs

Øvrige dokumenter

Medlemsbladet

Ekko