Visjon

Best på levende bygder

Verdier

Engasjement

Norges Bygdeungdomslag både samler og skaper engasjerte ungdommer, som samles i lokallag for å jobbe sammen for at det skal bli enklere og morsommere å bo i Distrikts-Norge. Organisasjonen sitt formål både krever og gir engasjement. Vi skal samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet, og vil skal fremme ungdommens og bygdenes interesser. Engasjement som verdi viser til at vi satser, brenner for noe, bryr oss og tar ansvar. 

Fellesskap 

Det sosiale aspektet ved organisasjonen er veldig viktig for veldig mange. Bygdeungdomslaget skal være en arena for positivt samvær mellom ungdommer. Formålet til Norges Bygdeungdomslag er blant annet å samle all bygdeungdom, og det står seg fint sammen med verdien fellesskap. Fellesskap tar opp i seg at vi er opptatt av samhold, samtidig som vi er åpne og inkluderende. Alle skal kunne finne sin plass i Bygdeungdomslaget. 

Kreativitet

Kreativitet tar opp i seg at organisasjonen og medlemmene er grepa, nytenkende, idérike og driftige. Ordet peker på en evne til å skape, og det trengs for å bidra til levende bygder. Kreativitet viser også til at vi skal være løsningsorienterte i måten vi jobber på. Både i aktivitet og politikk skal vi være kreative, og vi skal finne nye måter å jobbe på og nye aktiviteter å tilby medlemmene.  

Tradisjon

Norges Bygdeungdomslag er en tradisjonsrik organisasjon. Vi er opptatt av å ta vare på og skape nye gode tradisjoner, både i egen organisasjon og ellers. De historiske røttene våre er planta i landbruk- og bygdenæringer, og dette bærer aktivitetene våre preg av.