Hele 27 prosent av unge bønder i dag jobber alene og ofte lange dager. De har ikke en kantine der de møter kolleger, og så mye som 21 prosent rapporterer om ensomhet. I tillegg har mange bekymringer knyttet til økonomi, og omtrent halvparten sier at de er bekymret for negative endringer i markedet, politikken og avlingssvikt.

Dersom en bonde får en psykisk knekk er det ikke gitt at det blir fanget opp før det har gått lang tid. Konsekvensene kan være enorme, både for bonden og dyrene på gården. – En god psykisk helse er utrolig viktig. Norge trenger friske, unge bønder, og sammen må vi legge til rette for det. 

Norske bønder leverer trygg kvalitetsmat til alle. De bidrar til bosetting i bygdene, holder landskapet åpent og skaper arbeidsplasser. Landbruket skaper goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i Norge. Dette er et kjennetegn ved norsk landbruk. En brikke i klima og miljøspørsmål er det også. Det er et mål at den norske bonde skal ha det bra. Det er viktig at vi alle bryr oss. Det er viktig å spre kunnskap om psykisk helse. 

Mental Helse Ungdom har utviklet kursmateriell for oss, slik at våre tillitsvalgte og medlemmer får satt temaet på dagsorden og skape åpenhet rundt psykisk helse - også på bygda. 

Powerpoint (PPTX, 32MB)

Kurshefte (PDF, 1MB)

Samarbeidspartnere

Prosjektet ble avsluttet i 2019, men kursmateriell og informasjon er tilgjengelig til bruk og forsetter å være aktuelt.

Mental Helse Ungdom, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Norges Bygdeungdomslag, Nortura, Ruralis - institutt for rural og regionalforskning og TINE samarbeider om problemstillingene. 

Sammen har vi laget en informasjonsbrosjyre til utdeling med informasjon om psykisk helse og helsehjelp, bondeyrket, samt en hilsen fra Landbruket.

Brosjyre (PDF, 2MB)

Godt Bondevett

Dette er en ressursside for bønder og psykisk helse. Her kan du lese mer om psykisk helse, spesielt rettet mot unge bønder som målgruppe, med tanke på særegne temaer og utfordringer for denne yrkesgruppen, som avling, gårdens økonomi, husdyr, overtakelse etc. Du kan også få nyttige tips og kontaktinformasjon. Besøk siden og del den gjerne! 

 

 

godtbondevett.no