I 2021 fikk vi midler fra Kulturstøtta til å lage instruksjonsvideoer for fem tevlingsgrener. Målet med prosjektet var å engasjere flere medlemmer i NBU sin tevlingskultur, senke terskelen for å prøve nye tevlinger og øke kunnskapen om ulike tevlinger i organisasjonen. Videoene skulle være informative og gi inføring i hvordan det er å delta på tevling i motorsag, maskinmelking, blomsterdekorering, spekematanretning og moped.  

Videoene ble publisert utover våren 2022 og kan ses i lenkene under. 

Prosjektetet var støttet av LNU Kulturstøtta. 

Logo LNU