I STBU jobber ungdom for og med annen ungdom. 

STBU har flere hundre medlemmer, og er en del av en organisasjon i vekst, fordelt på såvidt over 100 lokallag. I Sør-Trøndelag har vi lokallag i flere kommuner, og ønsker alltid å utvide vårt geografiske virkeområde. 

Lokallagene i STBU skaper sosiale møteplasser i sin kommune, og bidrar til å opprettholde levende bygder. 

 

Du finner oss her:

https://www.facebook.com/STBygdeungdomslag/

https://www.instagram.com/stbygdeungdomslag/