NBU Media består av ca 15 frivillige BU-ere som engasjerer seg for historiefortelling og medieproduksjon. NBU Media har ansvar for å filme og ta bilder på Landsstevnet og Høstarrangementet, og forskjellige andre arrangementer og prosjekter. 

Siden oppstarten i 2022 har NBU Media deltatt i prosjektet Stem.Bestem! hvor de var med på å lage en holdningskampanje til sosiale medier. De har også tatt bilder på Vårkurs og  lokale initiativer rundt om i landet. 

Som medlem i NBU Media får du opplæring i film og foto, deltakelse i NBUs prosjekter og gratis inngang på Landsstevnet og Høstarrangementet. Du trenger ikke å være profesjonell for å delta - du trenger bare å være engasjert!

Har du lyst til å vite mer om NBU Media eller bli en del av gjengen? Ta kontakt med leder Tiril Trætli.

 tre personer som smiler og holder ut armene  To personer med kamera som tar bilder

Bakgrunn

Gjennom prosjektet NBU Media i 2022 hadde vi som mål å få NBU Media opp og stå som en del av vår ordinære aktivitet. I første omgang hadde vi åtte plasser til film- og fotointerresserte medlemmer som ønsket å utvikle sine ferdigheter og bidra til å fange de magiske øyeblikkene som oppstår på våre arrangementer. 

Som deltaker i prosjektet fikk man delta på kurs i Oslo, 2.-4. september 2022. I løpet av kurshelgen lærte deltakerne om film og foto fra profesjonelle instruktører og testet ut det de lærte sammen med andre film- og fotointerreserte NBUere. Etter kurshelgen fikk deltakerne testet det de hadde lært på Høstarrangementet i Buskerud. Selve oppstartsprosjektet er avsluttet og NBU Media er nå en del av organisasjonen. 

Prosjektetet var støttet av LNU Kulturstøtta. 

LNUs logo