Telefonnummer til sentralbordet er: 22 05 48 00
Generelle henvendelser kan sendes til hei@nbu.no

Generalsekretær - Andrine

Andrine
Jensen Fossum

Generalsekretær

Tlf: 906 72 578
general@nbu.no

 • Overordnede spørsmål om NBU
 • Prosjekter
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Samfunnskontakt

Økonomikonsulent - Vegard

Vegard Berget

Økonomikonsulent

Tlf: 954 49 246
vegard@nbu.no

 • Økonomi og budsjett
 • Reiseregning
 • Tevling
 • Tevlingsrefusjon
 • Medlemsregister

Arrangementskonsulent - Ellen

Ellen
Hoff Jørgensen 

Arrangementkonsulent

Tlf: 468 20 632
ellen@nbu.no

 • Sentrale arrangementer - Landsstevnet og Høstarrangementet
 • Spons, booking, beredskap og budsjettering
 • Hotellbestillinger
 • Påmeldinger
 • Representantskap og årsmøte

Organisasjonskonsulent - Audun

Audun
Hammer Hovda

Organisasjonskonsulent

Tlf. 468 16 807
audun@nbu.no

 • Fylkes- og lokallag
 • Spørsmål om organisasjonsstruktur
 • Lagsutvikling og oppstart av lokallag
 • Aktitivitetsfondet
 • Medlemsregister

Kommunikasjonskonsulent - Eryk

Eryk
Oskar Swiergon

Kommunikasjonskonsulent

Tlf. 909 56 157
eryk@nbu.no

 • Nettsiden
 • Medlemsbladet Bygdeungdommen
 • Media
 • Sosiale medier
 • Profileringsmateriell
 • Uttaler
 • Mediehåndtering
 • NBUs politiske plattform
 • Pressemeldinger
 • Prosjekter

Søknadskonsulent - Susanne

Susanne
Høybach

Søknadskonsulent

Tlf. 477 64 017
susanne@nbu.no

 • Lede søknad- og rapporteringsprosess til sentrale søknader
 • Bistå lokal- og fylkeslag ved søknader
 • Identifisere nye søkemuligheter og initiativ for organisasjonen