Telefonnummer til sentralbordet er: 22 05 48 00
Generelle henvendelser kan sendes til hei@nbu.no

Kommunikasjonskonsulent - Eryk

Eryk Oskar Swiergon

Generalsekretær

Tlf: 909 56 157
general@nbu.no

 • Overordnede spørsmål om NBU
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Samfunnskontakt

Eli Kolstad

Eli Kolstad

Administrasjonssekretær

Tlf: 982 29 212
eli@nbu.no

 • Økonomi og budsjett
 • Reiseregning
 • Tevlingsrefusjon

Tuva Telstad

Tuva Telstad

Arrangementskoordinator

Tlf: 404 82 765
tuva@nbu.no

 • Oppfølging av hovedkomiteer for sentrale arrangementer
 • Landsstevne i Norges Bygdeungdomslag
 • Høstarrangementet i Norges Bygdeungdomslag
 • Tevling

Hans Christian

Hans Christian Andersen-Knudsen

Organisasjonskonsulent

Tlf: 468 20 632
hans-christian@nbu.no

 • Fylkes- og lokallag
 • Spørsmål om organisasjonsstruktur
 • Lagsutvikling og oppstart av lokallag
 • Aktitivitetsfondet
 • Medlemsregister

 

Ubesatt stilling

Kommunikasjonskonsulent

 • Nettsiden
 • Medlemsbladet Bygdeungdommen
 • Media og mediehåndtering
 • Sosiale medier
 • Profileringsmateriell
 • Uttaler og pressemeldinger
 • NBUs politiske plattform
 • Prosjekter

Ingrid Thuv

Ingrid Andrea Thuv

Prosjektkoordinator

Tlf: 477 64 017
ingrid@nbu.no

 • Prosjekter
 • Lede søknad- og rapporteringsprosess til sentrale søknader
 • Bistå lokal- og fylkeslag ved søknader
 • Identifisere nye søkemuligheter og initiativ for organisasjonen
 • Kontaktperson for internasjonalt samarbeid

Annine, prosjektleder Foto: Eryk Oskar Swiergon

Annine Amundsen

Prosjektleder

Tlf: 905 38 035
annine@nbu.no

 • Leder for prosjektet: Bygda er for alle
 • Hotellbestillinger
 • Påmeldinger
 • Representantskap og Vårkurs

Martha Baldishol

Martha Baldishol

SoMe-ansvarlig

martha@nbu.no

 • Sosiale Medier