Telefonnummer til sentralbordet er: 22 05 48 00
Generelle henvendelser kan sendes til hei@nbu.no

Foto: Emma Gerritsen

Håkon
Skahjem

Generalsekretær

Tlf: 470 15 153
general@nbu.no 

 • Overordnede spørsmål om NBU
 • Prosjekter
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Samfunnskontakt

Foto: Emma Gerritsen

Andrine
Jensen Fossum

Økonomikonsulent

Tlf: 948 35 577
okonomi@nbu.no

 • Økonomi og budsjett
 • Reiseregning
 • Tevling
 • Tevlingsrefusjon
 • Medlemsregister

Foto: Emma Gerritsen

Ellen
Hoff Jørgensen 

Arrangementkonsulent

Tlf: 468 20 632
ellen@nbu.no

 • Sentrale arrangementer (Landsstevnet og Høstarrangementet)
 • Spons, booking, beredskap og budsjettering
 • Medlemsregister
 • Innmeldinger/utmeldinger
 • Adressendringer

Organisasjonskonsulent
Henvend deg midlertidig til sentralbordet eller noen av de andre ansatte
hei@nbu.no

 • Fylkes- og lokallag
 • Spørsmål om organisasjonsstruktur
 • Lagsutvikling og oppstart av lokallag
 • Aktitivitetsfondet

Foto: Marte Gjestvang Olimb

Emma
Gerritsen

Kommunikasjonskonsulent

Tlf: 948 35 368
emma@nbu.no

 • Nettsiden
 • Medlemsbladet Bygdeungdommen
 • Media
 • Sosiale medier
 • Profileringsmateriell
 • Uttaler
 • Mediehåndtering
 • NBUs politiske plattform
 • Pressemeldinger
 • Prosjekter