Vi har til mål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. Vi vil sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. 

Buskerud Bygdeungdomslag er for ungdom, av ungdom og med ungdom. I løpet av året har vi mange arrangementer og aktiviteter for våre medlemmer. Alle som er nysgjerrige er velkomne til å bli med. Ikke nøl med å ta kontakt med aktuelt lokallag eller fylkesstyret!