Fylkesstyret

Fylkesstyret i Buskerud Bygdeungdomslag blir valgt inn under årsmøte hvert år i februar. Fylket jobber med oppfølging av lokallag, de holder kurs og samlinger for hele fylket, og har jevnlig kontakt med sentralleddet og andre fylkeslag. Alle er erfarne BU'ere som har stort kunnskap innenfor sitt fagområde, så ikke nøl med å ta kontakt med oss!